Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pomocná tabulka zdrojů 2

Pomocná tabulka zdrojů 2

Níže uvedené zdroje jsou citovány u hesel zpracovaných od června 2022.  Přehled zdrojů použitých u starších hesel je k dispozici na adrese: https://tdkiv.nkp.cz/Zdroje.htm.

Seznam zdrojů na této webové stránce neobsahuje ani zdroje, na něž je z hesel odkazováno do databáze KKL.

Omlouváme se,  že u některých online dokumentů není citována aktuálně platná URL adresa, přestože tyto adresy průběžně kontrolujeme a opravujeme.

 

BORDIGNON-2022

BORDIGNON, Frédérique. Researcher identifiers: ORCID, IdHAL, ResearcherID etc.... To know everything about researcher identifiers. In: Espace chercheurs ressources & services [online]. © École des Ponts ParisTech [cit. 2022-07-27]. Dostupné z: https://espacechercheurs.enpc.fr/en/researcher-identifiers.

BUIZZA-GUERRINI-2004

BUIZZA, Pino and Mauro GUERRINI. Author and Title Access Point Control: On the Way National Bibliographic Agencies Face the Issue Forty Years after the Paris Principles. In IFLA Cataloguing Principles. Steps towards an International Cataloguing Code. (München: Saur, 2004). 15 s. Dostupné z: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/cataloguing/IMEICC/IMEICC1/papers_buizza.pdf.

BUŘILOVÁ-2008

BUŘILOVÁ, Marcela. Identifikační popis [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Listopad 2008 [cit. 2022-10-24]. 93 s. Dostupné z: https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Identifikační-popis_Buřilová.pdf.

CCM MODULE 3-2013

CCM Module 3: Preferred source and other sources of information [online]. [Washington, DC: Library of Congress], [cit. 2022-03-07]. Dostupné z: https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/word/Module3.doc.

DENÍK KNIHOVNY-2021

Deník knihovny na rok 2021 silný [online]. Praha: NIPOS, Institut knihovnictví Národní knihovny ČR, [2021], [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/denik-knihovny-na-rok-2021-silny/view.

DICTIONARY OF ARCHIVES TERMINOLOGY-2021

supplied title. In: Dictionary of archives terminology [online]. Chicago, IL: Society of American Archivists, © 2005-2021 [cit. 2021-12-22]. Dostupné z: https://dictionary.archivists.org/entry/supplied-title.html.

FEDERACE IDENTIT-2022

Co je federace identit? [online]. Česká akademická federace identit eduID.cz, Praha: CESNET, Poslední úprava: 2022/02/22 11:59 [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.eduid.cz/cs/about.

FORSTOVÁ-2012

FORSTOVÁ, Eva. Kulturní instituce v systému řízené kultury: SNKLHU [online]. Praha, 2012 [cit. 2020-06-19]. Disertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra teorie kultury (kulturologie). Školitel PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 160 s. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103012.

INTERNETOVÁ JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA-2021

Osobní jména víceslovná. In: Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR,  © 2008–2021, [cit. 2021-11-26]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=326.

JANSA-2011

JANSA, Václav. Čtenář, jeho elektronická identita a služby knihovny. In: INFOS 2011: zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie: Nové rozmery informačného univerza: 9. - 12. máj 2011, Stará Lesná - Vysoké Tatry [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2011 [cit. 2022-07-29], s. 89-99. ISBN 978-80-970693-0-8. Dostupné z: https://www.infolib.sk/files/infos_2011/infos2011n.pdf.

KADERKA-2022

KADERKA, Michal. Mediální výchova: vysvětlení pro média a širokou veřejnost. In: Svět médií [online]. Praha [cit. 2022-07-01]. Dostupné z: https://svetmedii.info/medialni-vychova/.

KNIGHT-2022

KNIGHT, Michelle. What is data literacy? [online] Studio City, CA: Dataversity Digital LLC, on February 16, 2022, © 2011-2022 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: www.dataversity.net/what-is-data-literacy/.

KOHOUTEK-2022

KOHOUTEK, Rudolf. Pojem identifikátory. In: SCS.ABZ.CZ: slovník cizích slov [online]. © 2005-2022 [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/identifikatory.

KROUŽELOVÁ-2010

KROUŽELOVÁ, Dana a kolektiv spoluautorů. Příručka mediální výchovy: mediální výchova na gymnáziích [online]. Pardubice: Koalice nevládek Pardubicka, o. s., 2010 [cit. 2022-07-03]. Dostupné z:  http://www.mediasetbox.cz/data/_text/000004/prirucka-medialni-vychovy.pdf.

LEDÍNSKÝ-2007

LEDÍNSKÝ, Martin. Sdílená katalogizace a služby přebírání záznamů v České republice [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, Listopad 2007 [cit. 2022-10-24]. 15 s. Dostupné z: https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Sdílená-katalogizace-a-služby-přebírání-záznamů-v-České-republice_Ledínský.pdf.

LHOTECKÁ-2009

LHOTECKÁ, Jitka. Nakladatelská činnost v poválečném Československu, se zaměřením na období po roce 1948 [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-06-19]. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, s. 63–64. Vedoucí práce Mgr. Viktor Pantůček. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/lwyz0/NAKLADATELSTVI_po_r._45.pdf.

MEDIA LITERACY-2022

Media literacy: a definition and more [online]. Malibu, CA: Center for Media Literacy [cit. 2022-07-01]. Dostupné z: https://www.medialit.org/media-literacy-definition-and-more.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA-2016

6.6 Průřezové téma Mediální výchova. In: Metodický portál RVCP.CZ [online]. Praha: Národní pedagogický institut ČR, leden 2016 [cit. 2022-06-30]. Dostupné z:  https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10913.

OPATŘENÍ REKTORA-2016

Opatření rektora č. 28/2016: Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově. In: Univerzita Karlova [online]. V Praze: Univerzita Karlova, 11. října 2016, Poslední změna: 29. červen 2018 17:43 [cit. 2022-07-27]. Dostupné z: https://cuni.cz/UK-7649.html.

OXFORD REFERENCE-2021

Caption Title. In: Oxford Reference [online]. Oxford University Press,  © 2021, [cit. 2021-12-10]. Dostupné z: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110810104542337.

PCC-2022

About the PCC [online]. Washington, DC: Library of Congress, [cit. 2022-11-25]. Dostupné z: https://www.loc.gov/aba/pcc/about/.

PŘIKRYL-2021

PŘIKRYL, Marek. Datová gramotnost. Medium [online]. Jun 22, 2021 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: https://medium.com/edtech-kisk/datová-gramotnost-f2ca4befdce9.

RYŠAVÝ-2017

RYŠAVÝ, Jan. Data, datová gramotnost a kompetence datové gramotnosti. Medium [online]. Nov 28, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: https://medium.com/edtech-kisk/data-datová-gramotnost-a-kompetence-datové-gramotnosti-35398003fbf8.

SMĚRNICE-2010

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách). In: Úřední věstník Evropské unie [online]. Ve Štrasburku: Evropský parlament a Rada Evropské unie, dne 10. března 2010 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2010:095:TOC nebo https://doi.org/10.3000/17255074.L_2010.095.ces.

STATISTIKA-2022

Statistika – odpovědi na nejčastěji kladené otázky [online]. Praha: Národní knihovna ČR: Knihovnický institut, 24. 1. 2022, [cit. 2022-04-10]. Dostupné z:  https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/stat_faq.htm.

SVRČINOVÁ-2018

SVRČINOVÁ, Veronika. Mediální výchova. In: MedKult [online]. Olomouc: Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Posted on 14/12/2018, © 2022 [cit. 2022-07-03]. Dostupné z: https://medkult.upmedia.cz/Keywords/medialni-vychova/.

VENCLÁKOVÁ-ZIZIENOVÁ-2016

VENCLÁKOVÁ, Jitka, Marta ZIZIENOVÁ. Výročí zpráva 2016 [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci: Univerzitní knihovna, 2016 [cit. 2022-11-25]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/22523/zpráva2016.pdf.

WEB-OF-SCIENCE-2021

Web of Science ResearcherID. In: Clarivate: Web of science help [online]. Philadelphia, PA, London: Clarivate, © 2021 [cit. 2022-07-27]. Dostupné z: https://webofscience.help.clarivate.com/Content/wos-researcher-id.htm.

ŽABIČKA-2011

ŽABIČKA, Petr. Sdílení uživatelských identit [online]. Vytvořeno 26. 4. 2010, naposledy upraveno 14. 9. 2011 [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.cbvk.cz/soubory/historie/knihovny_soucasnosti_2011/prispevky/14.9.2011/003-Petr_Zabicka-Sdileni_uzivatelskych_identit.pptx.

02.12.2022