Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Další hesláře

Další hesláře

Tato stránka nabízí přehled terminologických zdrojů z oboru knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín.

Podrobná aktuální terminologie v oblasti katalogizace

Níže je citován heslář z Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace, který byl přeložen do češtiny, a překlad byl zveřejněn na webových stránkách Národní knihovny ČR (stránka "Katalogizační politika"). Terminologie z tohoto hesláře přesahuje obsahový záběr TDKIV, a tak některé termíny nebudou zpracovány do TDKIV. Omlouváme se také, že TDKIV v současnosti nenabízí některá hesla v aktuální správné podobě, ale snažíme se je postupně upravovat.

 

 

Přehled oborových terminologických slovníků

07.07.2020
Vyhledávání v bázích
Citace hesel a databáze

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Archivní verze portálu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR