Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pomocná tabulka zdrojů 1

Pomocná tabulka zdrojů 1

Níže uvedené zdroje jsou citovány u hesel zpracovaných do května 2022.  Přehled zdrojů použitých u novějších hesel je k dispozici na adrese: https://tdkiv.nkp.cz/Zdroje2.htm.

Seznam zdrojů na této webové stránce neobsahuje ani zdroje, na něž je z hesel odkazováno do databáze KKL.

Omlouváme se,  že citace jednotlivých zdrojů nejsou sjednoceny ve vztahu k aktuální citační normě a že u některých online dokumentů není citována aktuálně platná URL adresa, přestože tyto adresy průběžně kontrolujeme a opravujeme.

 

101/2000 Sb

ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 32, ze dne 25.4.2000. Dostupné na: https://www.sagit.cz/info/sb00101d

111-1998

Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111.

122-2000

ZÁKON 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Ve Sbírka zákonů Česká republika. Roč. 2000. Částka 36, s. 1686-1691.

430-1919

Zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních. Sbírka zákonů. Roč. 1919. Částka č.88, s. 572.

499-2004

Zákon 499/2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů. Česká republika. Roč. 2004. Částka 173, s. 9742-9780

53-1959

Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven. Sbírka zákonů. Roč. 1959. Částka č.22, s. 0170.

AACR2R ANGLICKY-1988

Anglo-American cataloguing rules. 2nd ed., 1988 revision. Ottawa : Canadian Library Association, 1988. Různé stránkování.

AACR2R ANGLICKY-2002

Anglo-American cataloguing rules. 2. ed., 2002 revision AACR2R. Ottawa : Canadian Library Association, 2002. 1 sv. na volných listech. ISBN 0-88802-299-9 (text only)

ACCESS-1994

Vytváření aplikací v programu Microsoft Access. [S.l.] : Microsoft Corp., 1994. 445 s.

ADAMEC-2010

ADAMEC, Petr et al. Univerzita třetího věku 1990-2010: Masarykova univerzita: 20 let seniorského vzdělávání na Masarykově univerzitě. 1. vyd. [Brno]: Masarykova univerzita, 2010. 59 s. ISBN 978-80-210-5156-0.

ADVOCACY-1-2018

What Is Advocacy?. American library association [online]. Chicago: ALA, 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.ala.org/aasl/advocacy/definitions.

ADVOCACY-2-2018

Advocacy. Canadian library association [online]. Ottawa: CLA, 2018 [cit. 2018-08-15]. Dostupné z:

https://cla.ca/cla-at-work/advocacy/.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU HUSTOPEČE-2012

Akademie třetího věku [online]. Hustopeče: Centrum celoživotního vzdělávání, c2011 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://ccv.volny-cas.cz/akademie-tretiho-veku/

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU KOPŘIVNICE-2012

Akademie třetího věku Kopřivnice [online]. Kopřivnice: Kulturní dům Kopřivnice, p.o., Městská knihovna Kopřivnice. [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.kdk.cz/a3vk/index.htm

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU VISK-2012

Akademie třetího věku VISK [online]. Nymburk: Vzdělávací institut Středočeského kraje. [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.visk.cz/clanky/informace/akademie-tretiho-veku-visk

AKERLOF-1970

AKERLOF, George A. The market for "lemons": quality uncertainty and the market mechanism. In: The quarterly journal of economics. August 1970, 84(3), 488-500. ISSN 0033-5533 (print). ISSN 1531-4650 (online).

ALA-2011

ALA : American Library Association : Terminology [online]. Chicago : American Library Association, c2011 [cit. 2011-04-30]. Dostupný z WWW: https://www.ala.org/ala/educationcareers/education/3rdcongressonpro/terminologylibrary.cfm

ALBERTSON-HILLEMANN-JOSLIN-2021

ALBERTSON, Aaron, Beth, HILLEMANN, Ron, JOSLIN. Defining Research Data [online]. Saint Paul, MN: Macalester College: DeWitt Wallace Library, Research and Instruction Librarians, Last updated: Mar 9, 2021 [cit. 2021-10-15]. Dostupné z: https://libguides.macalester.edu/data1.

ÁLVAREZ-ÁLVAREZ-2016

ÁLVAREZ-ÁLVAREZ, Carmen. Book clubs: An ethnographic study of an innovative reading practice in Spain. Studies in Continuing Education [online]. 2016, Vol. 38, No. 2 [cit. 2020-03-11], p. 228–242. Print ISSN 0158-037X, Online ISSN 1470-126X. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/0158037X.2015.1080676.

AMERI-1993

The American heritage college dictionary. - 3rd edition. Boston MA: Houghton Mifflin Company 1993. 1630 s. ISBN 0-395-66918-9.

ANDERLE-1998

Anderle, J. Povídání o písmu : hlavní písmové pojmy. Posl. Akt. 1.9.1998. Dostupné z URL:https://www.grafika.cz/obecne/0998/pismo.htm

ANGLICKO-ČESKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK-1998

ANGLICKO-český výkladový slovník. Praha : Nakl. Lidové noviny, 1998.1174 s.

ANTHROPOLOGIA-2021

Anthropologia Integra – časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory: publikační etika [online]. Brno: Masarykova univerzita: Přírodovědecká fakulta: Ústav antropologie [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/public/journals/15/Publikacnietika/Etika_Anthropologiaintegra_Cz.pdf.

ANTIKV-2002

Antikvariát Františka Samoty : nákup & prodej. Brno : Antikv. Fr. S., [2002]. Dostupný z URL: www.samota.cz

ANTOLOVÁ-2011

ANTOLOVÁ, Silvia. Knižničné a informačné štúdiá : mediamatika : o programe [online]. Žilina : Žilinská univerzita, c2004. [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: https://fpv.utc.sk/mm/menu/oprograme.htm

APPLE DEVELOPER DOCUMENTATION

Apple Developer Documentation. [dokument ve formátu HTML] dostupný z: https://developer.apple.com/documentation/index.html. [Staženo z webu]

ASCHENBRENNER-2005

ASCHENBRENNER, Andreas; KAISER, Max. White paper on digital repositories. reUSE! reUSE Digital master files of printed material! eContent project no. 11173 [online]. Innsbruck : Universität Innsbruck, 2005 [cit. 2009-08-03]. Dostupné z https://www.uibk.ac.at/reuse/docs/reuse-d11_whitepaper_10.pdf

ASSMANN-2001

ASSMANN, J. Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Prostor, 2001. 317 s. ISBN 80-7260-051-6

AUDIOSTORY

AudioStory [online]. Praha : AudioStory, c1999-2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.audiostory.cz/

AVČ-PEČKY-2012

Vzdělávací centrum Pečecka - Akademie volného času [online]. Pečky: Vzdělávací centrum Pečecka, c1999-2008, poslední aktualizace 27. 8. 2012 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.vzcentrum.cz/academy.html. [staženo z webu]

AZ-1965

Zákon č. 35/1965 Sb. ze dne 25. března 1965, o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)

AZ-2000

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

BAČUVČÍK-2014

BAČUVČÍK, Radim. Jak odkazovat na zdroje [online]. © 2008, 10.4.2014 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: https://bacuvcik.webnode.cz/news/jak-odkazovat-na-zdroje/.

BAĎUROVÁ-2002

Baďurová, A. (osobní konzultace). 2002.

BAEDEKER-2015

Baedeker : Verlag und Redaktion [online]. Ostfildern-Kemnat : MairDumont [cit. 2015-07-30]. Dostupné z: https://www.baedeker.com/verlag-und-redaktion/

BALAŠTÍK-2010

BALAŠTÍK, Miroslav. Dialog je důležitější než... RozRazil. 2010, č. 34, s. 6-17. ISSN 1801-4755.

BALAZS

Samizdat and the Internet : a comparison [elektronický zdroj] / by Sharon Balazs. - [b. d.] - Přístupné z URL: http://capping.slis.ualberta.ca/issues/sbalazs/samizdat.htm. Navštíveno 2. 2. 2004

BALBÍL-1994

Balvínová, A., Bílý, M. Textové informační systémy : sázecí systém Latex. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1994. 63 s. ISBN 80-01-01201-8

BARTÁK-2012

BARTÁK, Jan. Veřejná čtení (informace pro knihovny) [online]. Praha: DILIA, 4.10.2012 [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: https://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/8421-verejna-cteni-informace-pro-knihovny.

BARTLEBY-2002

https://www.bartleby.com

BARTONÍČKOVÁ-2009

BARTONÍČKOVÁ, Iva. Hirsch-index : praktické rady pro vyhledávání v databázích WOS a SCOPUS. In Informace, roč. 19, č. 2 (2009), s. 26-30. ISSN 1210-8502.

BARTOŠ-1955

BARTOŠ, F. M. Dvě studie o hustiských postilách. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1955. 100 s.

BARTOŠEK-2009

BARTOŠEK, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. In Zpravodaj ÚVT MU. Roč. XX, č. 2 (2009), s. 1-7. ISSN 1212-0901. Dostupné také z https://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html

BARTOŠEK-2016-2

BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny: Open Access: otevřený přístup k vědecké literatuře [online]. Brno: Masarykova univerzita: Filozofická fakulta, 2016 [cit. 2016-08-16]. 50 s. Dostupné z: https://webserver.ics.muni.cz/mba/dl-ff2016/dlff2016-9.pdf. [Staženo z webu]

BAUER-2014

BAUER, Zdeněk. Kolportáž.cz: street-paper Nový Prostor a jeho kolportéři [online]. c2005-2009 [cit. 2014-05-23]. Dostupný z WebArchivu: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20080829145949/https://www.kolportaz.cz/street-paper-kolportaz.html.

BAWDEN-ROBINSON-2012

BAWDEN, D. and L. ROBINSON. Introduction to Information Sciences. London: Facet Publishing, 2012. 224 p. ISBN 978-1856048101.

BAZALOVÁ-2003

BAZALOVÁ, E. Služby veřejných knihoven zdravotně postiženým čtenářům [online]. [cit. 2004-06-03]. Dostupné na Internetu: https://www.knihzdar.cz/kzv/2004-01/bazalova_sluzby_handicap.htm. [Staženo z webu]

BEAGRIE-2008

BEAGRIE, Neil; JONES, Maggie. Preservation management of digital materials - the handbook [online]. Heslington (York, GB) : Digital Preservation Coalition, 2008 [cit. 2009-08-10]. Dostupné z https://www.dpconline.org/pages/handbook/.

BEALL-2015-1

BEALL, Jeffrey. Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers [online]. 3rd edition. January 1, 2015 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: https://pasca.uns.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/criteria-2015.pdf.

BEALL-2015-2

BEALL, Jeffrey. What the Open-Access Movement Doesn’t Want You to Know [online]. Washington, DC: American Association of University Professors, May-June 2015 [cit. 2016-09-19]. Dostupné z: https://www.aaup.org/article/what-open-access-movement-doesn%E2%80%99t-want-you-know#.V-JNhfhf1aQ.

BEDNÁŘ-2011

BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 197 s. ISBN 978-80-251-3320-0.

BELEVITZ-1964

Belevitz, V. Teorie informace a lingvistická statistika. In: Teorie informace a jazykověda. Praha : ČSAV, 1964. s. 151-164.

BENEŠ-B-1970

BENEŠ, Bohuslav. Světská kramářská píseň : příspěvek k poetice pololidové poezie. 1. vyd. Brno : Universita J.E. Purkyně, 1970. 287 s.

BENEŠ-1996

Beneš,T. (1996) Právní aspekty ochrany informace. Dostupné na WebArchivu:

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20010915073719/https://www.kolej.mff.cuni.cz/prednes/oi0g.html

BERKA-2001

BERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472). 2001, roč. 12, č. 6 (červen), s. 28-33.

BERKA-2008

BERKA, Petr. Inteligentní systémy. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2008. 171 s. ISBN 978-80-245-1436-9.

BERLIN DECLARATION-2003

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities [online]. Max Planck Society, 2003 [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: https://oa.mpg.de/berlin-prozess/berliner-erklarung/.

BERNERS-1998

BERNERS-LEE, Tim. Semantic Web Road map [online]. Cambridge (MA, USA) : W3C, 1998 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na WWW: https://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html

BERNERS-LEE-2009

BERNERS-LEE, Tim. Linked data [online]. Massachusetts: World Wide Web Consortium (W3C), 27.7.2006, last change 18.6.2009 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.

BETHESDA STATEMENT-2003

Bethesda Statement on Open Access Publishing [online]. Howard Hughes Medical Institute, 2003 [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: https://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm.

BIBLIOBOX-2014

Bibliobox: ...vrátit knihy je tak snadné [online]. Praha: LSE Integration [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: https://www.bibliobox.eu/CZ/index.html

BIBLIOBOX HERBIE-2014

3MT Bibliobox Herbie [online]. Praha: 3M Česko [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: https://multimedia.3m.com/mws/media/541957O/3m-bibliobox-herbie.pdf

BIBLIOGRAFICKÉ MANAŽERY-2013

Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti: bibliografické manažery: přehled nejvýznamnějších bibliografických/citačních manažerů [online]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, c2013 [cit. 2013-08-05]. Dostupné z WebArchivu:

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20090417201441/https://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115

BIBLIOLATRY-2012

What is bibliolatry? [online]. Colorado Springs : Got Questions Ministries, c2002-2012 [cit. 2012-07-03]. Dostupné z https://www.gotquestions.org/bibliolatry.html

BIBLIOMANIE-2012

Bibliomanie [online]. Wiesbaden : Suchtmittel [cit. 2012-07-04]. Dostupné z https://www.suchtmittel.de/info/verhaltensstoerungen/000965.php

BISG-2002

Book Industry Study Group : welcome. New York, NY : BISG, c2002. Dostupný z URL: https://www.bisg.org

BJÖRNEBORN-INGWERSEN-2004

BJÖRNEBORN, Lennart a Peter INGWERSEN. Toward a basic framework for webometrics. Journal of the American society for information science and technology. Vol. 55, no. 14 (2004), p. 1216-1227. Dostupné také z: https://www.academia.edu/2926128/Toward_a_basic_framework_for_webometrics

BLACKMOREOVÁ-2000

Blackmoreová, S. Teorie memů. Kultura a její evoluce. Praha : Portál. 2000. 302s.

BLÁHA-1959

BLÁHA, R. Přehled polygrafie. Praha: SNTL, 1959. 515 s.

BLÁHOVÁ-2001

BLÁHOVÁ, M. Historická chronologie. Praha: Nakladatelství Libri, 2001. 948 s. ISBN 80-7277-024-1

BLOGY-2004

Blogy a jejich vztahy s tištěnými médii [online]. [cit. 30.3.2009]. Dostupné z https://www.vlcidoupe.net/texts.php?textid=90.

[Staženo z webu].

BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965

Blum, R.- Totok, W., Weimann, K.-H. Entwurf einer bibliographischen Terminologie. Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 1965, s. 224-231

BOSMA-2016

BOSMA, Hannah. Computer Music as Born-Digital Heritage. In: Proceedings of the International Computer Music Conference 2016. Utrecht: International Computer Music Association, 2016, © 2016 Hannah Bosma [cit. 2021-08-05]. Dostupné z: https://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/computer-music-as-born-digital-heritage.pdf?c=icmc;idno=bbp2372.2016.053;format=pdf.

BRATKOVÁ-2001

BRATKOVÁ, Eva. Informační entity, jejich znaky a vztahy: podle modelu FRBR. In: Stöcklová, Anna, ed., Richard Papík, ed. a Martin Souček, ed. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova, ©2001.

BRATKOVÁ-2005

BRATKOVÁ, Eva. K otázkám pojmu, třídění a typologie internetových a webovských informačních zdrojů [online]. Praha: ÚISK FF UK, 1998, aktualizace a doplňky k 1. 4. 2005 [cit. 2021-08-03]. Dostupné z: https://eprints.rclis.org/6180/1/ResourceTypes05.pdf.

BRATKOVÁ-2006

BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby [online]. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2006 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z https://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf

BROOKS-1988

Brooks, T. A. Repetitive Bibliographical Information in Retrieval Databases. JASIS, 38 1988, č. 1, s. 1-7.

BROWN-1994

Brown-1994 Brown, Michelle P. Understanding Illuminated Manuscripts. A Guide to technical Terms. London, The J. Paul Getty Museum - The British Library 1994. Nestr. ISBN 0-7123-0340-5.

BUCHANAN-2006

BUCHANAN, Robert A. Accuracy of cited references: the role of citation databases. In: College and research libraries. July 2006, 67(4), 292-303. doi:10.5860/crl.67.4.292. ISSN 0010-0870 (Print). ISSN 2150-6701 (Online).

BUDAPEST INITIATIVE-2002

Budapest Open Access Initiative [online]. Open Society Foundation, 2002 [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: https://www.soros.org/openaccess/read.

BUMBA-2007

BUMBA, Jan. České katastry od 11. do 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 978-80-247-2318-1.

BYDŽOVSKÁ-STRAŠILOVÁ-2008

BYDŽOVSKÁ-STRAŠILOVÁ, Iva. Bibliografie kramářských tisků [online]. 2008 [cit. 2011-09-02]. Dostupné z:

https://www.snk.sk/sk/domov/14-o-kniznici.html?start=12.

 

CAMERON-2019

CAMERON, Lori. What Is Cloud Computing? Seven Years Later, Has the Time Come to Officially Redefine It? [online]. IEEE, © 2019 [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: https://www.computer.org/publications/tech-news/research/cloud-computing-definition-nist.

CANENC-2008

The Canadian Encyclopedia [online]. Edmonton : Historica Foundation of Canada, c2008. [cit. 24.11.2008]. Dostupné z: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/.

CATALOGUE OF ILLUMINATED MANUSCRIPTS-2010

Catalogue of Illuminated Manuscripts : Glossary [online]. London : The British Library. [cit. 2010-02-23]. Dostupný z WWW https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/GlossB.asp

CATASTO-2002

Online Catasto of 1427 [online]. Version 1.3. David Herlihy, Christiane Klapisch-Zuber, R. Burr Litchfield, Anthony Molho, ed. Providence: Brown University, 2002 [cit. 2018-11-03]. Dostupné z: https://cds.library.brown.edu/projects/catasto/.

CEJPEK-2003

Rozhlasová akademie třetího věku / (df), CEJPEK, Jiří. Týdeník Rozhlas. 2003, roč. 13, č. 26, s. 7. ISSN 1213-2098. Dostupné také z: https://www.radioservis-as.cz/archiv03/2603/26tipy3.htm

CELBOVÁ-2000

CELBOVÁ, Iva. Je český knižní obchod zralý na využívání nových technologií? : postřehy z odborného semináře. Ikaros [online]. 2000, č. 06 [cit. 2000-06-01]. Dostupný z: https://ikaros.cz/je-cesky-knizni-obchod-zraly-na-vyuzivani-novych-technologii

CELBOVÁI-2002

Celbová, Iva: Úvod do problematiky expertních systémů / Iva Celbová. - In: Ikaros [online]. -- Roč. 3, č. 8 (1999).- Přístup z: https://ikaros.cz/uvod-do-problematiky-expertnich-systemu

CELVOJ-2001

CELBOVÁ, Ludmila a VOJTÁŠEK, Filip. Internetové zdroje jako součást národní publikační produkce. In Automatizace knihovnických procesů - 8 : sborník z 8. ročníku semináře : Liberec, 24. - 25. duben 2001. Praha : ČVUT - Výpočetní a informační centrum, 2001, s. 82-85. ISBN 80-0102-366-41. Dostupný z WebArchivu: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20030525224939/https://webarchiv.nkp.cz/akp_lc-fv.pdf.

CLARKMORROW-DYAL-1986

Clark Morrow, Carolyn - Dyal, Carole. Conservation treatment procedures: a manual step-by-step procedures for the maintenance and repair of library materials. 2. vyd. Littleton; Libraries Unlimited, 1986.

CLOUD COMPUTING-2019

What is Cloud Computing? [online]. AmazonWeb Services, © 2019 [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/.

COLLIER-1997

COLLIER, Mel. Towards a general Tudory of the Digital Library. In: Proceedings of the International Symposium on Research, Development and Practice in Digital Libraries : ISDL'97, November 18 - 21, 1997 [online]. Tsukuba (Japan) : University of Library and Information Science, 1997 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.dl.ulis.ac.jp/ISDL97/proceedings/collier.html. [Staženo z webu].

COMMITTEE-2005

Committee on copyright and other legal matters (CLM) : background paper on public lending right [online]. International Federation of Library Associations and Institutions, April 2005, latest revision July 29, 2005 [cit. 2015-08-25]. Dostupné z: https://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/publiclendingright-backgr.pdf.

COMMUNIA-2010

COMMUNIA : The European Thematic Network on the Digital Public Domain [online]. c2007-2010. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z https://www.communia-project.eu/about.html

COMPUTER DESKTOP ENCYCLOPEDIA-2013

Computer Desktop Encyclopedia [online]. Point Pleasant, PA: Computer Language Company, C1981-2013 [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: https://www.computerlanguage.com/

CONSER RECORD REQUIREMENTS-2021

CONSER Record Requirements for Full, Core, and Minimal Level Records. In: Library of Congress: Cataloging and Acquisition [online]. Washington, DC: Library of Congress [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/recordreq.html.

COPYLEFT ATTITUDE-2005

Copyleft_attitude [online]. Poslední aktualizace 2005 [cit. 2010-08-19]. Dostupný z WWW: https://artlibre.org/licence/lal/en

COPYRIGHT AND FAIR USE OVERVIEW-2004

Copyright and fair use overview [elektronický zdroj] / Stanford University Libraries. Přístupné z URL: https://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/9-a.html. Navštíveno 2. 1. 2004.

CORNELL UNIVERSITY-2009

Cornell University Library. Digital preservation management : implementing short-term strategies for long-term problems [online]. Ann Arbor : University of Michigan, 2009 [cit. 2009-08-10]. 106 s. Dostupné z https://www.icpsr.umich.edu/dpm/dpm-eng/tutorialprint.pdf [Staženo z webu]

CRAWFORD-1971

Crawford,S. (1971) Informal Communication among Scientist in Sleep. Research J. Amer. Soc. Inform. Science., 22, 301-310

CREATIVE-COMMONS-ČR-2011

Creative Commons Česká republika : Licence Creative Commons [online]. c2011 [cit. 2011-06-09]. Dostupný z WWW: https://www.creativecommons.cz/

CREATIVE-COMMONS-2011

Creative Commons [online]. Mountain View, CA : Creative Commons, [cit. 2011-06-09]. Dostupný z WWW: https://creativecommons.org/

CULTIVATE-2003

CULTIVATE. [online]. [cit. 2004-06-16]. Omezeně dostupné: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/*/https://www.cultivate-cee.cz/.

CZADH-2021

CzADH: Česká asociace pro digitální humanitní vědy: o nás [online]. Praha: Česká asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. [cit. 2021-06-04]. Dostupné z: https://www.czadh.cz/o-nas.

CZECHENCY-2020

CzechEncy: nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Brno: Masarykova univerzita: Centrum zpracování přirozeného jazyka, ©2012-2020 [cit. průběžně od 2021-01-26]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik.

ČADA-1997

ČADA, Karel. Obchodní tajemství a know-how. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví,1997. 213 s.

ČERMÍN-1977

Čermín, K a kol., Reprografický osmijazyčný slovník. Praha: SNTL, 1977. 140 s.

ČERNÁ-STÖCKLOVÁ-1994

Informační služby knihoven a informačních středisek. / M. Černá, A. Stöcklová. Praha, 1994.

ČERNÝ-2014

ČERNÝ Michal. Myšlenková mapa jako nástroj pro kurátorství obsahu [online]. Praha: Albatros Media a.s., 12. 9. 2014 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z Webarchivu:

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20141031215635/https://www.myslenkove-mapy.cz/myslenkove-mapy/tvorba-myslenkovych-map/myslenkova-mapa-jako-nastroj-pro-kuratorstvi-obsahu/.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ LITERATURA V EXILU A SAMIZDATU-1991

Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu : informatorium pro učitele, studenty i laiky / autoři: Václav Burian... [aj.] ; redigoval: Lubomír Machala. - Olomouc : Hanácké noviny, 1991. - 166 s.

ČINČERA-2000

Činčera,J. Jak citovat správně a podle normy ČSN ISO 690. Omezeně dostupné z Wbarchivu:

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/*/https://web.sks.cz/users/cn/ins/citace.htm.

ČNK-2002

Český národní korpus. Praha : Ústav Českého národního korpusu Filozofické fakulty UK. Dostupné z: https://ucnk.ff.cuni.cz

ČSN 01 0166

ČSN 01 0166

ČSN 01 0168-1988

ČSN 01 0168. Tvorba jmenného záhlaví. 1988. 33 s.

ČSN 01 0180

ČSN 01 0180: Mezinárodní desetinné třídění (MDT). Výběr nejduležitějších znaků. Praha: Český normalizační institut, 1985

ČSN 01 0185-1975

ČSN 01 0185. Transliterácia cyriliky. Praha: Český normalizační institut, 1975. 7 s.

ČSN 01 0188,1982

Tvorba předmětových hesel. Praha : Vydavatelství ÚNM, 1982. 38 s.

ČSN 01 0191

ČSN 01 0191: Formální úprava jednorázových bibliografických soupisu. Praha: Český normalizační institut,1981

ČSN 01 0193,1996

ČSN 01 0193 - Dokumentace : Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Praha : Český normalizační institut, 1995. 52 s.

ČSN 01 0194-1983

ČSN 010194: Referát a anotace.-Praha: Český normalizační institut, 1983

ČSN 01 0195-1965

ČSN 01 0195-1965: Bibliografický (dokumentační) a katalogizační záznam. 1965. 27 s.

ČSN 01 0195-1992

ČSN 01 0195-1992

ČSN 01 0198-1972

ČSN 01 0198:Formální úprava rešerší. Praha: Český normalizační institut, 1972

ČSN 01 0199

ČSN 01 0199

ČSN 01 3801

ČSN 01 3801 - Dokumentace a informace : názvosloví v reprografii. Praha : Vydavatelství norem, 1991. 116 s.

ČSN 01 3850

ČSN 01 3850 Reprografieukládání mikrografických médií. Praha: Český normalizační institut, 1987

ČSN 36 9001

ČSN 36 9001 - Stroje na zpracování dat : názvosloví číslicových a analogových počítačů. Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1972. 373 s.

ČSN 88 0100

ČSN 88 0100. Polygrafické názvosloví. Základní a společné názvy. Praha : ÚNM, 1978. 30 s.

ČSN 88 0410

ČSN 88 0410 Korekturní znaménka pro sazbu: pravidla používání. Praha: Úřad pro normalizaci a měření, 1988. 13 s.

ČSN 88 4301

ČSN 88 4301:Knihy a časopisy. Formáty a základní technické požadavky.Praha: Český normalizační institut,1977

ČSN 97 6030

ČSN 97 6030

ČSN EN ISO 19101-1-2018

ČSN EN ISO 19101-1. Geografická informace - Referenční model. Část 1: základy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, leden 2018. 48 s. Třídící znak 97 9820.

ČSN ISO 10324-1999

ČSN ISO 10324. Informace a dokumentace. Údaje o fondu : souhrnná úroveň. 1999. 31 s.

ČSN ISO 10444

ČSN ISO 10444

ČSN ISO 1086-2001

ČSN ISO 1086. Informace a dokumentace. Titulní listy knih. 2001. 9 s.

ČSN ISO 1087-1-2002

ČSN ISO 1087-1. Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace. Praha: Český normalizační institut, 2002. Třídící znak 01 0501.

ČSN ISO 10957

ČSN ISO 10957 (01 0181) Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN). Praha: Český normalizační institut, 1996. 7 s.

ČSN ISO 11620

ČSN ISO 11620 (01 0143) Informace a dokumentace - ukazatele výkonnosti knihoven. Praha: Český normalizační institut, 1999. 55 s.

ČSN ISO 15706

ČSN ISO 15706 (01 0180) Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN). -- Praha : Český normalizační institut, 2004. -- 15 s.

ČSN ISO 214

ČSN ISO 214 (01 0148) Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

ČSN ISO 2709-1998

ČSN ISO 2709. Informace a dokumentace. Formát pro výměnu informací. 1998. 10 s.

ČSN ISO 2789-1997

ČSN ISO 2789. Dokumentace a informace. Mezinárodní knihovnická statistika. 1997. 15 s.

ČSN ISO 3297-2000

ČSN ISO 3297. Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). Březen 2000. 10 s.

ČSN ISO 4-1999

ČSN ISO 4. Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů 1999. 13 s.

ČSN ISO 5123

ČSN ISO 5123 (01 0138) Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů. Praha: Český normalizační institut, 2003. 12 s.

ČSN ISO 5127-1,1993

ČSN 01 0167, ISO 5127-1 - Dokumentace a informace : slovník, část 1: Základní pojmy. Praha : Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993. 31 s.

ČSN ISO 5127-11

ČSN ISO 5127-11 (01 0186) Dokumentace a informace. Slovník. Část 11, Audiovizuální dokumenty. -- 2. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 16 s.

ČSN ISO 5127-2

ČSN ISO 5127-2 : ČSN 01 0183. Dokumentace a informace. Slovník. Část 2: tradiční dokumenty. Praha : Český normalizační institut, 1993. 25 s.

ČSN ISO 5127-2002

ČSN ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace - Slovník. Praha : Český normalizační institut, 2003. 160 s.

ČSN ISO 5127-2003

ČSN ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace - slovník.-Praha: Český normalizační institut, 2003

ČSN ISO 5127-2-1993

ČSN ISO 5127-2 (01 0183) Dokumentace a informace. Slovník. Část 2, Tradiční dokumenty. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1993. -- 25 s.

ČSN ISO 5127-3

ČSN ISO 5127-3 (01 0162) Dokumentace a informace. Slovník. Část 3, Obrazové dokumenty. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 19 s.

ČSN ISO 5127-3A

ČSN ISO 5127-3a : ČSN 01 0165. Dokumentace a informace. Slovník. Část 3a: akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat. Praha : Český normalizační institut, 1993. 21 s.

ČSN ISO 5127-6,1994

ČSN 01163 - Dokumentace a informace : slovník, část 6: Selekční jazyky. Praha : Český normalizační institut, 1994. 29 s.

ČSN ISO 5963,1996

ČSN 01 0174, ISO 5963 - Dokumentace : Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka. Praha : Český normalizační institut, 1995. 10 s.

ČSN ISO 5964,1996

ČSN 01 0172, ISO 5964. Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. Praha : Vydavatelství norem, 1991. 55 s.

ČSN ISO 5966

ČSN ISO 5966

ČSN ISO 6196-1-1995

ČSN ISO 6196-1 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 1, Obecné termíny /zpracovatel Stanislav Konečný. -- 2. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 14 s.

ČSN ISO 6196-2-1995

ČSN ISO 6196-2 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 2, Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování / zpracovatel Stanislav Konečný. -- 2. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 10 s. Účinnost od: únor 1996. Tato norma je identická sISO 6196-2:1993

ČSN ISO 6196-3

ČSN ISO 6196 -3 (01 3800) Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu. Praha: Český normalizační institut, 1998. 12 s.

ČSN ISO 6196-5

ČSN ISO 6196-5 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 5, Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola / zpracovatel Stanislav Konečný. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 15, [1] s.

ČSN ISO 6196-6

ČSN ISO 6196-6 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 6, Přístroje / zpracovatel Stanislav Konečný. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 22 s. Účinnost od: únor 1996. -- Tato norma je identická s ISO 6196-6:1992

ČSN ISO 6196-7

ČSN ISO 6196-7 (01 3800) Mikrografie -slovník. Část 7, Mikrografie ve zpracování dat /zpracovatel Stanislav Konečný. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 11, [1] s. --Účinnost od: únor 1996. -- Tato norma je identická s ISO 6196-7:1992

ČSN ISO 639-1

ČSN ISO 639-1 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísemný kód. Praha: Český normalizační institut, 2003. 40 s.

ČSN ISO 639-2

ČSN ISO 639-2 (01 0182) Kódy pro názvy jazykůČást 2Třípísmenný kód. Praha: Český normalizační institut, 2000

ČSN ISO 690-1996

Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. 1996. 31 s.

ČSN ISO 690-2-2000

Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

ČSN ISO 7144

ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace - formální úprava disertací a podobných dokumentů / Zprac. Karel Pech. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1996. -- 21 s. : příl. Tato norma je identická s ISO 7144:1986

ČSN ISO 7154-2003

ČSN ISO 7154 (01 0141) Dokumentace - zásady bibliografického pořádání / [zpracovatel Kateřina Čadilová]. -- Praha : Český normalizační institut, 2003.-- 15, [1] s. Účinnost od: říjen 2003.. Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7154:1983.

ČSN ISO 832

ČSN ISO 832 (01 0149) Informace a dokumentace - bibliografický popis a citace - pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha: Český normalizační institut, 2001

ČSN ISO 843

ČSN ISO 843 (01 0145) Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

ČSN ISO 8459-2

ČSN ISO 8459-2 Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 2. Akviziční aplikace. Praha: Český normalizační institut, 1996. 47 s.

ČSN ISO 8459-3

ČSN ISO 8459-3 (01 0175) Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 3. Aplikace pro vyhledávání informací. Praha: Český normalizační institut, 1998. 39 s.

ČSN ISO 8459-4

ČSN ISO 8459-4 (01 0126) Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 4. Aplikace pro oběh výpůjček. Praha: Český normalizační institut, 2000. 55 s.

ČSN ISO 8459-5

ČSN ISO 8459-5 (01 0175) Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 5, Datové prvky pro výměnu katalogizačních dat a metadata /zpracovatel J. Tykač. --1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 2004. -- 89 s.-- Účinnost od: duben 2004.

ČSN ISO 8777-1996

ČSN ISO 8777 (01 0177) Informace a dokumentace - příkazy pro interaktivní vyhledávání informac. -- Praha : Český normalizační institut, 1996. -- 27 s.

ČSN ISO 9

ČSN ISO 9 (01 0185) Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky. Praha: Český normalizační institut, 2002. 20 s.

ČSN ISO 9230

ČSN ISO 9230 (01 0178) Informace a dokumentace - určování cenových indexů pro knihy a časopisy nakupované do knihoven. Praha: Český normalizační institut, 1998.

ČSN ISO 9706

ČSN/ ISO 9706-1996 Informace a dokumentace-papír pro dokumenty-požadavky na trvanlivost. Praha : Český normalizační institut, 1996

ČSN ISO 9707

ČSN-ISO 9707 Statistika produkce a distribuce elektronických publikací.

ČSN ISO 999-1998

ČSN ISO 999. Informace a dokumentace. Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků. 1998. 43 s.

ČSN ISO tr 9007

ČSN ISO tr 9007 (97 9702) Systémy zpracování informací. Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu. Praha : Český normalizační institut, 1995. 131 s.

ČSN ISO/IEC 12207

ČSN ISO/IEC 12207 (36 9784) Informační technologie - Procesy v životním cyklu softwaru. Praha : Český normalizační institut, 1997. 51 s.

ČSN ISO/IEC 2382

ČSN ISO/IEC 2382-9 (36 9001) Informační technologie - slovník. Praha: Český normalizační institut, 1999. 65 s.

ČSN ISO/IEC 2382-17

ČSN ISO/IEC 2382-17 (36 9001) Informační technologie - Slovník - Část 17: Databáze. Praha : Český normalizační institut, 1999. 49 s.

ČSN ISO/IEC 2382-20

ČSN ISO/IEC 2382-20 (36 9001) Informační technika. Slovník. Část 20: Projektování systému. Praha : Český normalizační institut, 1995. 32 s.

ČSN ISO/IEC 8613-1

ČSN ISO/IEC 8613-1 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy. Praha : Český normalizační institut, 1997. 103 s.

ČSN ISO/IEC 8613-6

ČSN ISO/IEC 8613-6 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky. Praha : Český normalizační institut, 1998. 92 s.

ČSN ISO/IEC 8613-7

ČSN ISO/IEC 8613-7 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou Praha : Český normalizační institut, 1998. 60 s.

ČSN ISO/IEC 8613-8

ČSN ISO/IEC 8613-8 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou. Praha : Český normalizační institut, 1998. 56 s.

ČSN-1996

ČSN ISO 8459-1:1996, Dokumentace. Sborník bibliografických datových prvků. Část 1: Meziknihovní výpůjčky. Nahrazuje ČSN 01 0175

ČSN-2000B

ČSN ISO 10160:2000, Informace a dokumentace - Propojení otevřených systémů - Definice aplikační služby pro meziknihovní výpůjčky. Nahrazuje ČSN 01 0125

ČSN-ISO 2146

ČSN-ISO 2146 Adresář knihoven a jejich databází.

ČTEČKA-2012

Jak vybrat e-čtečku [online]. Praha: Srovname [cit. 2012-10-18] https://www.srovname.cz/poradna/e-booky .

DATA-1998

DATA Protection Act 1998. ISBN 0 10 542998 8. [online]. [cit. 2005-01-20]. Dostupný na: https://www.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980029.htm

DATA CURATION-2015

Data curation [online]. San Diego: UC San Diego, ©2015 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: https://idi.ucsd.edu/data-curation/definition.html.

DATA MANAGEMENT-2021

Data Management: Data Management Plans [online]. Reston, VA, United States Geological Survey, Page last updated 6/21/21 [cit. 2021-10-01]. Dostupné z: https://www.usgs.gov/products/data-and-tools/data-management/data-management-plans.

DATA MANAGEMENT PLANS-2021-1

Data Management Plans [online]. Boston, MA: Harvard Medical School, Cambridge, MA: Harvard College, © 2021 [cit. 2021-10-01]. Dostupné z: https://datamanagement.hms.harvard.edu/plan/data-management-plans.

DATA MANAGEMENT PLANS-2021-2

Data management plans [online]. Stanford, CA: Stanford University: Stanford Libraries [cit. 2021-10-01]. Dostupné z: https://library.stanford.edu/research/data-management-services/data-management-plans.

DAWKINS-1998

DAWKINS, Richard. Sobecký gen. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998. [319 s.]. ISBN 80-204-0730-8.

DB2-2001

DB2 Everyplace : Instalační a uživatelská příručka. IBM, 2001. [dokument ve formátu HTML] dostupný z: https://www-3.ibm.com/software/data/db2/everyplace/. [Staženo z webu]

DCMI-2002

Dublin Core Metadata Initiative [online]. Singapore: Dublin Core Metadata Initiative, 1995- [cit. 2002-11-14]. Dostupný na www: https://dublincore.org/

DCMITYPE

DCMI Type Vocabulary [online]. Dublin (OH, USA) : Dublin Core Metadata Initiative, 2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-type-vocabulary/

DCQ

Dublin Core Qualifiers [online]. Dublin (OH, USA) : Dublin Core Metadata Initiative, 2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://dublincore.org/documents/dcmes-qualifiers/

DECLARATION-1948

The Universal Declaration of Human Rights [online]. New York: United Nations [cit. 2012-09-13]. Dostupné z https://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

DĚDIČ-1994

Dědič, Jan - Švarc, Zbyněk. Učebnice práva pro ekonomy. - Praha: PROSPEKtrUM, 1994. - 910 s.

DĚDINA-ODCHÁZEL-2007

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1.

DEVLIN-1991

Devlin, K. (1991) Logic and Information. Cambridge. U Press. 221s

DIALOG-2002

Dialog Free Practice Searching. Dialog, 2002. Dostupné z: https://training.dialog.com/sem_info/ontap_pw.html

DICTIONARYCOM-2013

Dictionary.com [online]. Oakland, CA: Dictionary.com, C2013 [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: https://dictionary.reference.com/

DICTIONARY OF LIBRARIANSHIP

Dictionary of librarianship : including a selection from the terminology of information science, bibliology, reprography, higher education, and data processing : German-English : English-German / Eberhard Sauppe. -- 3rd, rev. and enl. ed.. - München : Saur, 2003. ISBN 3-598-11550-4.

DICTIONARY OF PRE-PRESS

Dictionary of Pre-Press & Printing terms. [dokument ve formátu HTML]. Dostupný z: https://www.graphics-factory.com/PSPPdiction.html. [Staženo z webu]

DIGICULT-2003

DIGICULT. Digital Heritage & Cultural Content. [online]. [cit. 2004-06-11]. Dostupné na Internetu: https://www.cordis.lu/ist/ka3/digicult

DIGITAL CURATION-2014

What is digital curation? [online]. Edinburgh: Digital Curation Centre (DCC), C2004-2014 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: https://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation

DIGITÁLNÍ IDENTITA-2015

Digitální identita [online]. Wilmington, Delaware: ManagementMania.com, Copyright © 2011-2016, Poslední aktualizace: 19. 7. 2015 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/digitalni-identita.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE-2021

Digitální technologie. In: PortálDigi: DigiSlovník: místo pro rozvoj vašich digitálních kompetencí [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://portaldigi.cz/digislovnik/digitalni-technologie/.

DILEMATA GATEKEEPERA-2014

Dilemata gatekeepera. Inflow [online]. 29. 1. 2014, [roč. 7], [cit. 2014-11-13]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: https://www.inflow.cz/printpdf/11779

DIRECTIVE-29/EC-2001

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council ofn22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and relevanted rights in the information society. Official J. of the European Communities.L 167, 22/06/2001,pp.0010-0019.

D-LIB

Metadata Principles and Practicalities. In D-Lib Magazine [online]. April 2002, Volume 8, Number 4. ISSN 1082-9873. Dostupný na www: https://www.dlib.org/dlib/april02/weibel/04weibel.html

DOAI-2016

DOAI [online]. [cit. 2016-08-09]. Dostupné z: https://doai.io/.

DOBBS-2017

DOBBS, Arta. E-Science Institute sponsored by ARL/DLF: Key Concepts and Terms. In: LibGuides, 2017 [online]. Dostupné z: https://uchc.libguides.com/c.php?g=377220&p=2553937.

DOBEŠ-2009

DOBEŠ, P. Jak začít dělat vědu a výzkum? Jak se dělá řemeslo vědy na úrovni EU a v prostředí ČR? [online]. [cit. 2009-04-24]. Dostupné z https://labrisk.vsb.cz/mat/cl_nas_1.pdf

DOI-2002

DOI® Handbook [online]. International DOI Foundation, Updated February 22, 2016 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: https://www.doi.org/hb.html.

DOKOUPIL-1972

DOKOUPIL, V. Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně. Brno: Musejní spolek v Brně - Universitní knihovna v Brně, 1972. 379 s.

DOLÁKOVÁ-2016

DOLÁKOVÁ, Alena. Nejčastější otázky v citování [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická, poslední aktualizace 26. 1. 2016 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: https://ciks.vse.cz/citace/faq.aspx.

DOLEŽAL-1976

Doležal, Jaroslav. Vazby knih. Praha, SNTL 1976. 127 s.

DOM

Document Object Model (DOM). [dokument ve formátu HTML] dostupný z: https://www.w3.org/DOM/Overview.html

DOPORUČENÍ-2001

IFLA-Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. Doporučení pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě [online]. Hague : IFLA, 2001 [cit. 2002-06-25]. Dostupný z

https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/IFLA_cody.htm?searchterm=IFLA

DOSKOČILOVÁ-2019

DOSKOČILOVÁ, Veronika. Znáte svou digitální identitu? V budoucnu se vám může hodit. Měšec [online]. 23. 7. 2019, Copyright © 1998 – 2021 [cit. 2021-07-20]. ISSN 1213-4414. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/znate-svou-digitalni-identitu-v-budoucnu-se-vam-muze-hodit/.

DOSTÁLEK-2001

DOSTÁLEK, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP : bezpečnost. Praha : Computer Press, 2001. xvi, 565 s . ISBN 80-7226-513-X.

DRAKE-2003

Encyclopedia of Library and Information Science. The Encyclopedia of Library and Information Science, New York : Dekker,2003. ISBN: 0-8247-4259-1. [online]. [cit. 2005-01-17]. Dostupný na WWW: https://www.dekker.com/servlet/product/productid/E-ELIS/toc

DRAPER-2007

DRAPER, Steve. Terms [online]. Glasgow : University of Glasgow, Department of Psychology, 21.7.2007. [cit. 2009-10-21]. Dostupné z https://www.psy.gla.ac.uk/~steve/ipod/terms.html

DRM-2012

DRM [online]. San Francisco, Washington, DC: Electronic Frontier Foundation [cit. 2012-10-18]. Dostupný z WWW: https://www.eff.org/issues/drm. [Staženo z webu]

DRM APLIKACE-2012

DRM aplikace [online]. Brno: LIVEBOX, 2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupný z WWW: https://www.livebox.cz/drm/. [Staženo z webu]

DUDA-2005

DUDA, Jerzy. Bibliofilatelia [online]. © 2000-2005 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: https://dlg.krakow.pl/biblio/index.html.

DUDÁČEK-1992

Dudáček, K. Poprvé u počítače aneb Začínáme pracovat s PC. České Budějovice : KOPP, 1992. 118 s. ISBN 80-901051-6-5

DUJNIČ-1978

DUJNIČ, Pavol - FRANKOVÁ, Jozefína. Organizácia dát v AIS. Bratislava : ALFA, 1978. 359 s.

DUKA-1992

Duka, Dominik. Úvod do Písma svatého Starého zákona. Praha, Editio St. Aegidii 1992. 177s. ISBN 80-901252-5-5.

DUŠEK-2015

Dušek, Karel a Alena Večeřová-Procházková. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přep. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 646 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4826-9.

DUŠEVNÍ PORUCHY-2006

Duševní poruchy a poruchy chování : popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka : mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. 3. vyd. Praha : Psychiatrické centrum, 2006. 251 s. ISBN 80-85121-11-5.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA AZ-2000

Důvodová zpráva k Autorskému zákonu č.121/2000 Sb.: https://www.vlada.cz

DVOŘÁK-1978

DVOŘÁK, K. Soupis staročeských exempel. Praha: UK, 1978. 177 s.

DVOŘÁK-1994

DVOŘÁK, K. Exempla ve slovesné tradici. In: Dvořák, K. Mezi folklórem a literaturou. Studie z české a německé folkloristiky. Ed. Sochorová, L. Praha: Karolinum, 1994, s. 123-130. ISBN 80-7066-852-0

EDITOR-1971

Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha: ČS, 1971. 178 s.

EDUTECH WIKI

EduTech Wiki [online]. Geneva: TECFA - UNIGE, Page last modified 26 April 2019 [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://edutechwiki.unige.ch/en/.

EIDENTITA-2020

Eidentita.cz: klíč k elektronickým službám: nejčastější dotazy [online]. Praha: Správa základních registrů, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, ©2020 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: https://info.eidentita.cz/faq/.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE-2012

Elektronická komunikace prostřednictvím internetu a intranetu [online]. [cit. 2012-03-15]. Dostupné z https://neconeco2.ic.cz/?m=1

ENCYCLOPAEDIA-1979

Encyclopaedia of library and information science. Vol.27. New York : Dekker, 1979. Heslo Shared cataaloguing, s.299-308

ENCYCLOPAEDIA-1981

Encyclopaedia of library and information science. Vol.31. New York : Dekker, 1981. Heslo Union catalogs, s.391-445

ENCYKLOPEDIE-1973

Encyklopedie-1973 kol. Encyklopedie antiky. Praha, Academia 1973. 741 s.

ENGEL-1999

ENGEL, Steffi. Document Delivery : Elektronisch verfügbare naturwissenschaftlichtechnische Datenbanken in Europa und den USA. Halle : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1999. 64 s. ISBN 3-86010-546-9

E-SENIOR-2012

E-senior: Univerzita třetího věku a Virtuální U3V [online]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, c2011 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.e-senior.cz/www/virtualni-univerzita-tretiho-veku

EUROPEAN

THE EUROPEAN Union Disability Strategy . [online]. [cit. 2004-06-18]. Dostupné na Internetu: https://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm.

EVROPSKÁ DIG-KNIHOVNA-2007

Iniciativa "Evropská digitální knihovna" : skupina odborníků na vysoké úrovni - podskupina pro autorská práva : Zpráva o pořizování digitálních záznamů děl, osiřelých dílech a dílech nedostupných na trhu : vybrané otázky realizace (schváleno 18. 4. 2007) ) [online]. [cit. 2011-01-11]. Dostupný z WWW: https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/eu-a-autorske-pravo/Zpr_vy_o_po_izov_n__digit_ln_ch_z_znam_.pdf

EXCEL-1993

Uživatelská příručka Microsoft Excel. [S.l.] : Microsoft Corp., 1993. 775 s.

EXFORMATION-1998

World Wide Words: Exformation [online]. Copyright Michael Quinion, 1996-2014, page created 19 Sep. 1998, last updated 26 Oct. 1998 [cit. 2014-08-06]. Dostupné z: https://www.worldwidewords.org/turnsofphrase/tp-exf1.htm

FARKAS-2007

FARKAS, Meredith G. Social software in libraries: building collaboration, communication, and community online. 1. vyd. Medford : Information Today, 2007. xxiv, 320 s. ISBN 978-1-57387-275-1.

FARSKÝ-1976

Farský, E. Práce se zkušebním obrazcem a zkušebními předlohami. Realizační výstup úkolu P 18-121-002-04. In: Instrukční text č. 11. Řada reprografie. Praha: UVTEI, 1976

FARSKÝ-2002

FARSKÝ, E. Mikrografie v praxi. Praha : Národní knihovna ČR, 2002. (78) s.

FAUST-2006

FAUST, Volker. Über den krankhaften und heilsamen Umgang mit Büchern [online]. 2006 [cit. 2012-07-02]. Dostupné z https://www.psychosoziale-gesundheit.net/pdf/faust1_buecher.pdf

FERČÁK, SRŠEŇ-1990

Ferčák, V., Sršeň, S. (1990) Genetika člověka. Bratislava, SPN. 260s. ISBN 80-08-00349-9

FIALOVÁ-1998

FIALOVÁ, Helena. Malý ekonomický výkladový slovník. 4. rozšíř. vyd. Praha : A plus, 1998. 167 s. ISBN 80-902514-0-4.

FLANDERS-MUNOZ-2011

FLANDERS, Julia, MUNOZ, Trevor. An Introduction to Humanities Data Curation. DH Curation Guide: a community resource guide to data curation in the digital humanities [online]. Page updated 2011-12-07 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: https://guide.dhcuration.org/intro/

FLEIS-PETERKA-1995

FLEISS, Joel, PETERKA, James. On the Road to the Paperless Society. CrossTalk: The Journal of Defense Software Engineering [online]. Volume 8, Number 10 (October 1995). ISSN 2160-1577. Dostupné z: https://web.archive.org/web/19970708102128/https://www.stsc.hill.af.mil/CrossTalk/1995/oct/OnRoad.html.

FOLKSONOMIE-2009

Folksonomie [online]. Praha: SYMBIO Digital, s.r.o. [cit. 2009-04-03]. Dostupné z https://www.symbio.cz/slovnik/folksonomie.html

FORŠT-1995

Foršt, J. ABC DTP. Praha : Grada, 1995. 93 s. ISBN 80-7169-222-0

FOSKETT-1996

The Subject Approach to Information / A.C. Foskett. -- 5. ed. -- London : LA Publ., 1996. -- 480 s. ISBN 1-85604-048-8 : UK:L 39,95.

FOSTER-2005

FOSTER, Nancy Fried, GIBBONS, Susan. Understanding Faculty to Improve Content Recruitment for Institutional Repositories. In D-Lib Magazine [online]. January 2005, vol. 11, no. 1 [cit. 2010-03-18]. ISSN 1082-9873. Dostupný z WWW: https://www.dlib.org/dlib/january05/foster/01foster.html

FRANK-1965

Frank, M. Kybernetika a estetika. In: kybernetika ve společenských vědách. Praha : ČSAV, 1965. 318s.

FRBR-1998

IFLA Study Group on the FRBR. Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. Munchen: K.G.Saur, 1998. Dostupné na https://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm

FUNKČNÍ GRAMOTNOST-2015

Funkční gramotnost [online]. Konsorcium Literacy, © 2012-2015 [cit. 2015-11-19]. Dostupné z: https://www.literacyportal.eu/cs/o-dyslexii.html&contentid=236. [Staženo z webu]

FUNKE-1992

Funke, Fritz. Buchkunde. Ein Überblick über die Geschichte des Buches. München, K. G. Saur 1992. 393 s. ISBN 3-598-11051-0.

GARFIELD-1979

GARFIELD, E. Citation indexing: Its theory and application in science, technology, and humanities.New York: Wiley,1979.21,274 s.

GARFIELD-1984

GARFIELD, E. Introduction [to Journal Citation Reports].Science Citation Index, 1984, vol.15, s.5A-37A

GAWRECKI-1955

GAWRECKI, Drahoslav .Zařízení pro horisontální ukládání materiálů. Ostrava, Státní vědecká knihovna 1955. 20 s.

GENERAL CONFERENCE OF UNESCO-1964

General Conference of UNESCO-1964.

GENETTE-PARATEXTS-1997

GENETTE, Gérard. Paratexts : thresholds of interpretation. Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1997. xxv, 427 s. ISBN 0-521-42406-2.

GENETTE-PALIMPSESTS-1997

GENETTE, Gérard. Palimpsests : literature in the second degree. Přeložili Channa Newman a Claude Doubinsky. Lincoln : University of Nebraska Press, 1997. xiii, 493 s. ISBN 0-8032-2168-1.

GIORDANO-2002

GIORDANO, Tommaso. Library consortium models in Europe : a comparative analysis. In Alexandria, roč. 14, č. 1 (2002), s. 41-52. ISSN 0955-7490.

GLAISTER-1960

GLAISTER, Geoffrey Ashall. Glossary of the Book : terms used in paper-making, printing bookbinding and publishing with notes on illuminated manuscripts bibliophiles, private presses and printing societies. London : George Allen and Unwin Ltd., 1960. 484 s.

GLOSS

Introduction to Metadata : Pathways to Digital Information : Glossary [online]. Los Angeles (CA, USA) : Getty Research Institute, c2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný z: https://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata/4_glossary/index.html/

[Staženo z webu]

GLOSSARY

O'Neil & Associates, Inc. Glossary. [dokument ve formátu CFM] Dostupný z: https://www.oneil.com/cfm/glossary.cfm [Staženo z webu]

GLOSSARY-2002

Glossary of Internet and Web jargon [online]. Berkeley : University of California, Library, last updated 27 September 2002 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na WWW: https://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Glossary.html

GLOSS-DCMI

WOODLEY, Mary S. Glossary [online]. Dublin (OH, USA) : Dublin Core Metadata Initiative, 2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/glossary.shtml

GLOSS-ISO

Glossary of terms and definitions in International Standards developed by ISO/TC 46/SC 9 [online]. Ottawa : ISO/TC 46/SC 9, c2002, last update 2002-07-04 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/glossary.htm.

[Staženo z webu]

GLOSS-LT

Glossary of Library Terms [online]. Ithaca (NY, USA) : Cornell University Library, c1998-2002 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www:

https://www.library.cornell.edu/

GLOSS-ST-2001

Glossary of statistical terms: literate, functionally [online]. Paříž: OECD, Created on Tuesday, September 25, 2001; Last updated on Wednesday, November 14, 2001 [cit. 2015-11-19]. Dostupné z: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1536.

GNU-SOFTWARE-2010

GNU Operating System : Categories of free and nonfree software [online]. Boston (MA, USA) : Free Software Foundation, 2010 [cit. 2010-08-19]. Dostupný z WWW: https://www.gnu.org/philosophy/categories.html

GNU-LICENSE-2010

GNU Operating System : GNU General Public License [online]. Boston (MA, USA) : Free Software Foundation, 2007 [cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

GREGAR-2003

GREGAR, Tomáš. Historie internetové komunikace [online]. 2003 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p/xgregar.htm

GRINDLEY-2002

Grindley, H. Careers Information for Library. Information Works. Dostupné z www: https://www.shef.ac.uk

GRONDIN-1997

Grondin, J. Úvod do hermeneutiky. Praha : Praha OIKOYMENH. 1997. 247s

GRUBER-2009b

GRUBER, Lukáš. Licence Creative Commons a jejich využití v OA. Zpravodaj ÚVT MU [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2009, roč. XX, č. 2, s. 8-12. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: <https://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/629.html>.

GRUBER-2009c

GRUBER, Thomas R. Ontology. In: Ling LIU, M. Tamer ÖZSU, ed. Encyclopedia of database systems. London: Springer, 2009, s. 1963-1965. doi:10.1007/978-0-387-39940-9_1318. ISBN 978-0-387-35544-3 (Print). ISBN 978-0-387-39940-9 (Online).

GWINN-1987

Gwinn, N.E. Preservation Microfilming. A Guide for Librarians and Archivists. Chicago and London: Amarican Library Association, 1987. 207 s. ISBN 0-8389-0481-5

HAGIOTERAPIE-2005

Hagioterapie : základní principy [online]. Praha: Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu, c2005 [cit. 2009-11-04]. Dostupné z: https://hagioterapie.sweb.cz/hagio.html. [Staženo z webu]

HAGIOTERAPIE-2007

Hagioterapie [online]. Praha: Centrum Paraple, [2007]. [cit. 2009-11-04]. Dostupné z: https://www.paraple.cz/Default.aspx?tabid=28 9 [Staženo z webu]

HAMANOVÁ-1959

HAMANOVÁ, P. Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha: Orbis, 1959. 276 s., 161 obr.

HANDBUCH-1943

Ebenböck, Fritz, Brugger, Alfons, Preis, Erwin. Handbuch für Papier, Schrift und Druck. Berlin-Wien-Leipzig, Otto Elsner Verlagsgesellschaft 1943. 627 s.

HANDLEXIKON ZUR LITERATURWISSENSCHAFT-1974

Handlexikon zur Literaturwissenschaft / herausgegeben von Diether Krywalski. - München : Ehrenwirth, 1974. - 543 s. ISBN 3-431-01606-5

HANUŠOVÁ-1973

Hanušová, K. Základy speciální bibliografie. Praha: ÚVTEI-STK, 1973. 103 s.

HARNAD-2013

HARNAD, Stevan. Eprints: electronic preprints and postprints [online]. Southampton: University of Southampton Highfield, 2013 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: https://cogprints.org/3019/1/eprints.htm

HAROLD-2002

HAROLD, Elliotte Rusty; MEANS, W. Scott. XML v kostce : pohotová referenční příručka. Praha : Computer Press, 2002. xvi, 438 s. ISBN 80-7226-712-4.

HARROD-1977

Harrod, Leonard Montague. The Librarians´Glossary of terms used in librarianship, documentation and the book crafts and reference book. London - Worcester, Andre Deutsch a Grafton Book 1977. 903 s. ISBN 0-233-96744-3.

HARTL-HARTLOVÁ-2000

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 774 s.

HARTMANN-JAMES-1998

HARTMANN, R. R. K., JAMES, G. Dictionary of Lexicography. New York : Routledge, 1998. xv, 176 s. ISBN 0-415-14143-5

HAVELKA-1992

Havelka, J. Ami Pro : úvod do české počítačové typografie. Praha : Grada, 1992. 296 s. ISBN 80-85623-03-X

HEATH-2012

HEATH, Tom. Linked data - connect distributed data across the web [online]. [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: https://linkeddata.org/.

HEMEROTÉKA-2015

Hemerotéka. Hrvatski jezični portal [online]. Zagreb : Znanje; Srce [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://hjp.novi-liber.hr/index.php?show=search_by_id&id=fV1nUBg%253D. [Staženo z webu]

HENDL-1997

HENDL, Jan a SKLENÁK, Vilém. Metody zpracování informací III : Hypertextové systémy (včetně úvodu do jazyka HTML). Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. 293 s. ISBN 80-7079-896-3

HEŘT-2006

HEŘT, Jiří. Memy a memetika. Sisyfos: neperiodický zpravodaj občanského sdružení SISYFOS - ČESKÉHO KLUBU SKEPTIKŮ [online]. Roč. XII, č. 1 (2006), s. 1-3.

HICKIN-1985

HICKIN, N. Bookworms. The insects pests of books. London : Sheppard Press, 1985. 175 s. ISBN 0 6625 5591 0.

HIRSCH-2005

HIRSCH. An index to quantify an individual's scientific research output [online]. San Diego : University of Kalifornia, Department of Physics, 2005. [cit. 2010-01-28]. Dostupné z https://www.pnas.org/content/102/46/16569.full.pdf

HLAVENKA-1995

Hlavenka, J. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. Praha: ComputerPress. 1995. 245s. ISBN 80-85896-13-3.

HLAVENKA-1997

HLAVENKA, Jiří Nový výkladový slovník výpočetní techniky / Jiří Hlavenka [aj.]. spoluprac. Tomáš Baránek, Tomáš Holčík. - Praha : Computer Press, [1997] - 452 s. ISBN 80-7226-023-5.

HLAVENKA-2002

HLAVENKA, Jiří. Používáme, využíváme (a zneužíváme) e-mail. Praha : Computer Press, 2002. 280 s . ISBN 80-7226-606-3.

HOCK-1999

HOCK, Randolph E. The extreme searcher's guide to Web search engines : a handbook for the serious searcher. Medford : CyberAge Books, 1999. xxiii, 212 s. ISBN 0-910965-26-9.

HODGE-2000

HODGE, Gail. Systems of knowledge organization for digital libraries: beyond traditional authority files. Washington: The Digital Library Federation, Council on Library and Information Resources, April 2000. vi, 37 s. ISBN 1-933645-06-7. Dostupné též z: https://www.clir.org/pubs/reports/pub91/pub91.pdf.

HOFFMANN-2001

HOFFMANN, F. Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě. Jihlava: OÚ-SOKA - Archiv AV ČR, 2001. 480 s. ISBN 80-86404-03-X

HOFFMANN-PRAŽÁK-1972

HOFFMANN, F. - PRAŽÁK, J. Průvodce po rukopisných fondech českých zemí. In: Studie o rukopisech, 11, 1972, s. 99-112.

HOFMANN-1984

HOFMANN, G. Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko. Plzeň - Sušice: SOA - Muzeum Šumavy, 1984. 100 s.

HOJDAR-2002

HOJDAR, Josef. Životní situace a veřejné informační služby. In: ISSS : Internet ve státní správě a samosprávě, Hradec Králové, 25. 3. 2002 - 26. 3. 2002, s. 104-106. [dokument ve formátu pdf]. Dostupný z: https://www.isss.cz/archiv/2002/download/isss2002.pdf

HOJOVEC-1987

Hojovec, V.... [et al.] Kartografie. Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1987. - 660 s., obr., fot., tb., grafy, schémata, 31 s. barev. mp.

HORECKÝ-1983

Horecký, J. Vývin a teória jazyka. Bratislava : SPN, 1983. 110 s.

HORIZON 2020-DM-2020

Horizon 2020 online manual: data management [online]. © European Union: European Commission [cit. 2021-10-01]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm.

HORNÝ-1997

Horný, S. Počítačová typografie a design dokumentů. Praha : Grada, 1997. 279 s. ISBN 80-7169-487-7

HOSÁK-2015

Hosák, Ladislav a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 647 s. ISBN 978-80-246-2998-8.

HOUŠKOVÁ-PILLEROVÁ-2007

HOUŠKOVÁ, Zlata, PILLEROVÁ, Vladana. Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné : výsledky průzkumu [online]. Praha : Knihovnický institut Národní knihovny ČR, 2007. Dostupné z https://knihovnam.nkp.cz/docs/Handicap_vysledky_pruzkumu.doc

HOW-1998

How Does Your Public Library Compare? Service Performance of Peer Groups. [online]. [cit. 2005-01-20]. Dostupný na https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=98310

HŘEBÍČEK-2002

Hřebíček,L. Vyprávění o lingvistických experimentech s textem. (2002) Praha : Academia. 195 s.

HUSBY-1999

HUSBY, O. Real and virtual union catalogues. In Sborník příspěvků ze semináře CASLIN'99-Souborné katalogy: organizace a služby, 30.5.-3.6.1999 [online]. [cit.02-09-13] Dostupný z URL: https://klement.nkp.cz/Caslin/caslin99/c2.html.

HYHLÍKOVÁ-1988

Hyhlíková, V. Selekční jazyky. 1, Informační analýza dokumentu. In: Studijní obor vědecké informace a knihovnictví : teze přednášek. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988, s. 61-64.

CHALOUPECKÝ-1939

CHALOUPECKÝ, V. Prameny X. století legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile. Praha: Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1939. 630 s.

CHAABAN-SAWALHI-2018

CHAABAN, Youmen, SAWALHI, Rania. Promoting reading in the Arab world: The book club model. IFLA Journal [online]. 2018, Vol. 44(4) [cit. 2020-03-11], p. 269–280. ISSN 0340-0352 [print], 1745-2651 [online]. Dostupné z: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-44-4_2018.pdf.

CHAN-1995

Chan, L.M. Library of Congress subject headings : principles and application. Englewood : Libraries Unlimited, 1995. 541 s.

CHARLESWORTH-2003

CHARLESWORTH, Andrew. Legal issues relating to the archiving of Internet resources in the UK,EU, USA and Australia:a study undertaken for the JISC and Welcome Trust [online] -University of Bristol, 2003.79 s.

CHLAPEK-KUČERA-NEČASKÝ-2012

CHLAPEK, Dušan, KUČERA, Jan, NEČASKÝ, Martin. Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR: verze 1.0 [online]. Praha: listopad 2012 [cit. 2012-12-14]. 26 s. Dostupné z: https://www.korupce.cz/assets/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/otevrena-data/Metodika_Publ_OpenData_verze_1_0.pdf

IFLA/FAIFE-2004

IFLA/FAIFE Professional Codes of Ethics/Conduct. [online]. [cit. 2005-01-18]. Dostupný z: https://www.ifla.org/news/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-information-workers-full-version

IFLA-2009

IFLA. Legal Deposit of Electronic Publications [online]. Aktualizováno 24.10.2000 [cit. 31.3.2009]. Dostupné z https://www.ifla.org/VII/s1/gnl/chap6.htm

IFLA-2012

IFLA: Environmental Sustainability and Libraries Special Interest Group [online]. Haag: Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí, last update: 21 September 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupný z WWW: <https://www.ifla.org/environmental-sustainability-and-libraries>.

IFLA INTERNET MANIFESTO-2012

The IFLA Internet Manifesto [online]. Hague: The International Federation of Library Associations and Institutions: The Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression, 2002, last update: 6 July 2012 [cit. 2012-09-13]. Dostupné z: https://www.ifla.org/en/publications/the-ifla-internet-manifesto

ILAVSKÝ MESAČNÍK-2009

Z knižného slovníka. In Ilavský mesačník. Roč. 15, č. 3 (2009), s. 4.

IMPAKTČAS-2009

Impaktované časopisy [online]. Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [cit. 2009-04-24]. Dostupné z https://fse.ujepurkyne.com/data/SVI_impaktovanecasopisy.pdf. [Staženo z webu]

INDIVIDUAL STUDY ROOMS-2012

Individual study rooms [online]. Norwich: University of East Anglia, c2012 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: https://www.uea.ac.uk/is/study-facilities/individualstudyrooms

INFORMAČNÍ EXPLOZE-2007

Informační exploze a exformace / -tes-. Praha: Economia, roč. 42, 18. 4. 2007, [cit. 2014-08-06]. Dostupné také z: https://modernirizeni.ihned.cz/c1-20886120-informacni-exploze-a-exformace

INFORMATIKA-1993

Informatika pro ekonomy. Praha : Vysoká škola ekonomická, 181 s.

INFORMETRIE-2007

Informetrie, scientometrie, bibliometrie [online]. [Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze], 2007 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: https://www.vscht.cz/lam/new/VK_Scio.pdf. [Staženo z webu]

INTERNET-2002A

AboveGraphics - Illustration For Advertising, Editorial and The Web, Chicago. Dostupné na: https://www.abovegraphics.com

INTERNET-2002B

Information Technology Services. Digital Media Center. Dostupné na: https://www.cco.caltech.edu/its/digitalmedia/index.shtml

INTERNET-2002C

Magnetic Stripe Encoding. Dostupné na: https://www.virtualcard.co.nz/encode.html. [Staženo z webu]

INTERNET MEMES-2013

Top 10 internet memes: What is a meme? [online]. Squidoo, c2013 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: https://www.squidoo.com/top-10-internet-memes

INTRODL

Introduction to Digital Libraries : Definitions [online]. Cop. Edward A. Fox, Rajat Gupta. Blacksburg (VA, USA) : Virginia Tech, c1998-2001 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://ei.cs.vt.edu/~dlib/rintro.htm

IOT AGENDA

IoT Agenda [online]. Newton, MA, USA: TechTarget, ©2005- [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://internetofthingsagenda.techtarget.com/.

ISAD(G)

ISAD(G): General International Standard Archival Description, Second edition, 1999. Dostupné na https://www.ica.org

ISBD(A)-1997

ISBD(A) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky. - 2., rev. vyd., 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - xiii, 99 s. ISBN 80-7050-294-0

ISBD(CR)-2008

ISBD (CR) : mezinárodní doporučení pro bibliografický popis : pokračující zdroje [online]; [z anglického originálu ISBD(CR) : International Standard Bibliographic Description for serials and other continuing resources do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová]. 1. čes. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2008. 114 s. Dostupné z

https://www.nkp.cz/soubory/fond/isbd-cr2008.pdf/view?searchterm=ISBD

ISO 11108-1996

ISO 11108-1996 Information and documentation-Archival paper-Requirements for permanence and durability. Geneve : International Organization for Standardization, 1996

ISO 26324-2012

ISO 26324. Information and documentation - Digital object identifier system. 1st ed. Geneva: International Organization for Standardization, 2012. 17 s.

ISO/DIS 11799-1998

ISO/DIS 11799-1998

ISO/FDIS 5127-2000

ISO/FDIS 5127 2000: Information and documentation - vocabulary. 150 s.

ISO-5127

ISO 5127:2001 Information and Documentation - Vocabulary

IT GLOSSARY-2019

IT Glossary : Cloud Computing [online]. Stamford, CT : Gartner, © 2019 [cit. 2019-09-02]. Dostupné z: https://www.gartner.com/it-glossary/cloud-computing.

IVANOV,ŠAUMJAN-1964

Ivanov, V.V., Šaumjan, S. K. Lingvistické problémy teorie informace. In: Teorie informace a jazykověda. Praha : ČSAV, 1964. s. 51-74.

IVANOVOVÁ-2001

IVANOVOVÁ, S. Integrace zdravotně postižených osob do společnosti [online]. [cit. 2004-06-15]. Dostupné z:

https://www.vkol.cz/cs/dokumenty/referaty-a-soupisy--nejen--pracovniku-vkol/prehled-referatu/clanek/integrace-zdravotne-postizenych-osob-do-spolecnosti/

JAKOBI-MIRWALD-1997

JAKOBI-MIRWALD Christine. Buchmalerei : Ihre Terminologie in der Kunstgeschichte. Berlin : Reimer, 1997. 255 s. ISBN 3-496-01159-9.

JANÍČEK-HANZLÍKOVÁ-2020

JANÍČEK, Milan a Dagmar HANZLÍKOVÁ. DMP / Data management plan: OpenAIRE Národní workshop 2020 – konference Openalt 2020 [online]. Praha: Univerzita Karlova: Centrum pro podporu open science, 7. 11. 2020 [cit. 2021-10-13]. Dostupné z: https://zenodo.org/record/4263217#.YWcIirjP3cu.

JANOŠ-1978

JANOŠ, Karel. Informační hygiena. Československá informatika. 1978, roč. 20, č. 10, s. 279-280. ISSN 0322-8509.

JANOVSKÝ-2009

JANOVSKÝ, Dušan. Encyklopedie webových pojmů : tag [online]. Poslední aktualizace 17.4.2009 [cit. 2009-06-16]. Dostupné z https://www.jakpsatweb.cz/enc/tag.html

JANSA-2008

JANSA, Petr. Právní aspekty implementace projektu "Creative Commons" v České republice : diplomová práce [online]. Praha : [s.n.], 2008. 105 s., [20] s. příl. Dostupný z WWW: https://www.creativecommons.cz/wp-content/uploads/dp_petr_jansa_komplet_xmp.pdf

JAVORČÍKOVÁ-1976

JAVORČÍKOVÁ, Anna. Bibliografia. Bratislava : Slov. ped. nakl. 1976.

JAZYKOVÁ GRAMOTNOST-2012

Jazyková gramotnost [online]. Wilmington (Delaware): ManagementMania, LLC., © 2011-2013, Poslední aktualizace: 15. 05. 2012 [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/jazykova-gramotnost.

JEDLIČKOVÁ PETRA-1999

JEDLIČKOVÁ, Petra. Elektronické publikování : periodika na Internetu. Ikaros [online]. 1999, č. 3 [cit. 1999-03-01]. Dostupný z:

https://ikaros.cz/elektronicke-publikovani

JEDLIČKOVÁ ĽUBICA-2006

JEDLIČKOVÁ, Ľubica. Médiá, komunikačné kanály a vedecká komunikácia [online]. In Sieťové a informačné technológie 2006. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW:

https://www.slpk.sk/eldo/2006/023_06/jedlickova.pdf

JELÍNEK-1988

JELÍNEK, Miroslav. Ochrana práv výkonných umělců z hlediska vnitrostátního i mezinárodního. In: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova ,1988.114 s.

JELÍNKOVÁ-2006

JELÍNKOVÁ, Jana. Nebojme sa blogovať : odkrytá záhada blogu alebo prečo nevyužiť všetky možnosti sebaprezentácie. In ITlib: Informačné technológie a knižnice [online], 2006, č. 2 [cit. 2006-06-22]. Dostupné z https://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/jelinkova.htm

JEMELKA-2009

JEMELKA, Ivan. Za současnou finanční krizi může i informační znečištění [online]. iDNES.cz. Praha: MAFRA, c1999-2014, 23. února 2009 [cit. 2014-08-07]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/za-soucasnou-financni-krizi-muze-i-informacni-znecisteni-pmk-/zpr_archiv.aspx?c=A090223_141448_kavarna_bos

JEŽKOVÁ-2007

JEŽKOVÁ, Zuzana. Komunitní knihovna [dokument ve formátu ppt]. Praha: Národní knihovna ČR, 2007. [cit. 3.4.2009]. Dostupné z https://www.smocr.cz/data/files/cinnost-socialni-oblast/prezentace-9--knihovny.ppt

JMÉNO-2021

Jméno příslušníků národnostních menšin [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR: Odbor všeobecné správy, oddělení matriční a organizační, 20. srpna 2020, © 2021. [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=22232076&doctype=ART.

JOBÁNEK-2011

JOBÁNEK, Matouš. Open bibliography data [online]. Brno: Masarykova univerzita: Fakulta informatiky, 1.12.2011 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: https://dspace.muni.cz/bitstream/ics_muni_cz/968/1/%22Open_Bibliography_Data.

JOHNS-2000

Johns, T. Antonymy. Dostupné z www: https://web.bham.ac.uk/johnstf/antonym.htm

JOHNSON-1978

Johnson, Arthur W. Manual of Bookbinding . Charles Scribners' Sons, New York, 1978. 224 s.

JOHNSON-RICE-WILLIAMS-2010

JOHNSON, William S., RICE, Mark, WILLIAMS, Carla. Dějiny fotografie: od roku 1839 do současnosti. V Praze: Slovart, 2010. 766 s. George Eastman House collection. ISBN 978-80-7391-426-4.

JONÁK, SMETÁČEK-1989

Jonák, Z., Smetáček,V. (1989) Slovník výpočetní techniky a programování pro střední školy. Praha : Ped. fak UK. 70s

JONÁK-2000

Jonák, Z. Imaginativní racionalita jako impuls ke vzniku nového paradigmatu vědy? Dostupné z www: https://pes.eunet.cz/veda/clanky/11135_29_0_0.html

JONÁK-2004

Jonák,Z. : (2004) Pojetí informace v připravovaném rámcovém vzdělávacím programu pro základní a gymnaziální vzdělávání (RVP ZV a GV). In: Pedagogický software 2004, CD-ROM.

JYXO-2009

Jyxo s.r.o. Založit nový blog [online]. [cit. 30.3.2009]. Dostupné z https://blog.cz/registrace

KADIRI-ADETORO-2012

KADIRI, Jasiliu A., ADETORO, Niran A. Information explosion and the challenges of information and communication technology utilization in Nigerian libraries and information centres. Ozean Journal of Social Sciences [online]. 2012, 5 (1) [cit. 2014-10-24]. ISSN 1943-2577. Dostupné z: https://www.academia.edu/1774022/INFORMATION_EXPLOSION_AND_THE_CHALLENGES
_OF_INFORMATION_AND_COMMUNICATION_TECHNOLOGY_UTILIZATION_IN_NIGERIAN_LIBRARIES_

KADLEC-1979

KADLEC, J. Literární činnost Maříka Rvačky. In: Pocta Dr. Emmě Urbánkové. Spolupracovníci a přátelé k 70. narozeninám. Praha: SK ČSR, 1979, s. 145-164.

KAN-2000

Knihkupec a nakladatel : časopis Svazu českých knihkupců a nakladatelů. - Časopis. - Roč. 5 (19), č. 7-8. - [Praha] : SČKN, 2000. 24 s.

KAPLANOVÁ, DRŽKOVÁ-2003

Kaplanová, M. - Držková, M.: Anglicko-německo-český polygrafický slovník. Praha, Svaz polygrafických podnikatelů 2003. 766 s.

KARKANOVÁ-1985

Karkanová, Hana: Galerijní knihovny. Dějiny knihovny Moravské galerie v Brně. Duha, 1985, č.3, s.13-15.

KARPECKI-2000

KARPECKI, Lubomír. Celopodnikové aplikace : Páteř "nové" ekonomiky. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472). 2000, roč. 11, č. 7 (červenec), s. 29-45.

KARTOTÉKA-2005

KARTOTÉKA typových pozic. [online]. [cit. 2005-01-17]. Dostupný z Webarchivu:

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20071013110709/https://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/fulltext.act

KASÍK-2012

KASÍK, Pavel. Celý internet se směje, jen vy nechápete, o co jde. Podívejte na memy [online]. 16. srpna 2012 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: https://technet.idnes.cz/internetove-memy-0z1-/sw_internet.aspx?c=A120815_190010_sw_internet_pka

KAŠPAR-1987

Kašpar, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. Praha, SPN 1987. Skriptum. 1. svazek - Textová část. 291 s.

KATUŠČÁK-1998

KATUŠČÁK, Dušan. Bibliografia jako veda o bibliografickej komunikácii. Knižnice a informácie. 1998, roč. 30, č. 4, s. 152-159

KELBL-2004

KELBL, J. Současná podoba církevní knihovny podle Knihovního zákona (Zákon o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb, 2001) a dokumentu Církevní knihovny v poslání církve (Papežská komise pro církevní kulturu, 1994). [online]. [cit. 2004-06-08]. Dostupné na Internetu: https://www.biskupstvi.cz/knihovna/index.php?polozka=102

KENNEY-RIEGER-2000

KENNEY, A.R.-RIEGER, O.Y. Moving theory into Practice. Digital imaging for libraries and archives. Mountain View. RLG, 2000. ISBN 0 9700 2250 6.

KERSCHER-2015

KERSCHER, George and Mikie. The definition of „print disabled“? [online]. Reading Rights Coalition, © 2015 [cit. 2015-06-11]. Dostupné z: https://www.readingrights.org/definition-print-disabled. [Staženo z webu]

KEY FIGURES-2007

Key Figures 2007: Towards a European Research Area - Science, Technology and Innovation [online]. Brussels: Europe an Commission, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007 [cit. 2016-03-28]. 109 p. ISBN 92-79-03450-2. Dostupné z: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/era/docs/keyfigures_2007.pdf.

KIMÁK-1989

Kimák, V.M. Malý slovník bibliofila. Praha : Sdružení českých bibliofilů, 1989.

KING-1987

KING, J. A review of bibliometric and other science indicators and their role in research evaluation.J.Inform.Sci.,13,1987, s.261-276. Zkrácená verze na https://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v12p093y1989.pdf

KISSWIN-1979

KISSELBACH, T., WINDISCH, H. Nová škola fotografie. Praha, SNTL 1979. 222 s.

KLIMECKÁ-2018

KLIMECKÁ, Petra. Příjmení, jméno a jméno po otci jako prostředky identifikace osoby v ruském jazyce: historie a současnost. Diplomová práce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: Katedra slavistiky, 2018. Vedoucí diplomové práce Alla Arkhanhelska. Dostupné také z: https://theses.cz/id/32j4mv/24802341.

KLÍR,VALACH-1965

Klír, J; Valach, M. Kybernetické modelování. Praha : SNTL. 1965. 355s.

KLODNER-2000

Klodner,M. (2002) Struktury obrazu. Dostupné z https://obraz.prague-golem.cz/clanek.asp?clanek=49&rubrika=23. [Staženo z webu]

KLUBY KSIĄŻKI-2020

Kluby Książki [online]. Instytut Książki : Krakow, ©2018-2020 [cit. 2020-03-11]. Dostupné z: https://instytutksiazki.pl/kluby-ksiazki,6,abc-dkk,10.html.

KNAP-1981

KNAP, Karel-KUNZ, Otto. Mezinárodní právo autorské. Praha: Academia 1981. 495 s.

KNAP-1988

KNAP, Karel, Otto, KUNZ, Milena, OPLTOVÁ. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. Praha : Academia, 1988. 444 s.

KNIHOBOX-2021

Knihobox, novinka v Městské knihovně v Mostě!. Mostecký deník.cz [online]. 15. 3. 2021 [cit. 2021-08-06]. Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/knihobox-novinka-v-mestske-knihovne-v-moste-20210315.html.

KNIHOVNÍ ŘÁD-2003

Knihovní řád Ústřední knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně [dokument ve formátu pdf]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2003 [cit. 2009-04-06]. Dostupné z https://web.utb.cz/cs/docs/smernice30_2003.pdf.

KOBLITZ-1984

KOBLITZ, J. In: LEXIKON der Information und Dokumentation. Hrsg v.S. Rückl u.G.Schmoll.Leipzig: Bibliographisches Institut,1984. 535 s.

KOČBLA-2000

Kočička, P., Blažek, F. Praktická typografie. Praha : Computer Press, 2000. xiv, 288 s. ISBN 80-7226-385-4

KODEX BLOGERA-2009

Internet Info, s.r.o. Kodex blogera na Lupa.cz [online]. [cit. 30.3.2009]. Dostupné z https://www.lupa.cz/redakce/kodex-blogera-na-lupe/

KODYS-1997

firemní materiály: KODYS. Praha: Kodys, 1997. 36s. - firemní příručka - Dostupné z: https://www.kodys.cz.

KOERMENDY-1989

Koermendy, L ed.. Manual Archival Reprography. Muenchen, London, New York, Paris: K.G. Saur, 1989. 223 s. ISBN 3-598-20277-6

KOLDENIUS-1992

KOLDENIUS, M., NILLSON, E. Integrated libraries. Scandinavian Public Library Quarterly (Stockholm). 1992, vol. 25, č. 1, s. 7-11. In Novinky knihovnické literatury. 1992, roč. 35, č. 5, s. 134-146.

KOMENIO-2009

Komeniologická literatura [online]. Praha : Národní pedagogická knihovna Komenského [cit. 2009-06-29]. Dostupné z https://www.npkk.cz/npkk/zakl_komen.php

KOMUNITNÍ SÍTĚ-2009

Komunitní sítě nejsou jen pro mladé. In Lupa.cz [online]. 16.1.2009 [cit. 2012-11-14]. Dostupný z WWW: https://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/komunitni-site-nejsou-jen-pro-mlade/

KONCEPCE-1999

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy schválená usnesením vlády České republiky ze dne 11. října 1999 č. 1059. 50 s. [dokument ve formátu pdf]. Dostupný z:

https://www.fi.muni.cz/~smid/ISVS.htm

KONCEPCE-2001

KONCEPCE krajských systémů veřejných knihoven. Doporučení Ministerstva kultury ČR. Verze 2. - Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2001. - 13 s. , 2 příl.

KONCEPCE-2004

KONCEPCE rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 - 2010. Praha: Ministerstvo kultury, 2004. [cit. 2004-06-14]. [online]. Dostupné na Internetu: https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace/03_deklarace.htm

KÖNST-2014

KÖNST, Mayanne. What is a street-paper? [online]. Glasgow: INSP: International network of street papers, c2014 [cit. 2014-05-23]. Dostupný z: https://www.street-papers.org/what-is-a-street-paper/ [Staženo z webu]

KOPECKÝ-2007

KOPECKÝ, Kamil. Moderní trendy v elektronické komunikaci. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 2007. 98 s. ISBN 978-80-85783-78-0.

KOPIČKOVÁ-VIDMANOVÁ-1999

KOPIČKOVÁ, B. - VIDMANOVÁ, A. Listy na Husovu obranu z let 1410-1412. Praha: Karolinum, 1999. 313 s. ISBN 80-7184-616-3

KOPPITZ-1977

Koppitz, H.-J. Grundzüge der Bibliographie. München: Dokumentation, 1977. 327 s.

KORDA-1992

Korda, Josef a kol. Papírenská encyklopedie. Praha, SNTL 1992. 469 s. ISBN 80-03-000647-3

KOTLYARENKO-2020

KOTLYARENKO, Dmitry. Digital technology, what is digital technology, digital technology definition [online]. © Opporty.com, 2020 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://opporty.com/blog/digital-technology-what-is-digital-technology-digital-technology-definition.html.

KOUKOLÍK, DRTILOVÁ-2002

Koukolík, F., Drtilová,J. (2002) Základy stupidologie. Život s deprivanty II. Praha : galén. 490s.

KOUTNÍK-1936

KOUTNÍK, B. K základům knihovědy a knihovnictví. In: Časopis československých knihovníků, roč. 15, 1936, č. 1-2, s. 3-15.

KRÁLOVÁ-2008

KRÁLOVÁ, Jaroslava. Hybridní knihovna. Inflow : služby pro handicapované uživatele [online]. 2008, příloha č. 7 [cit. 2009-05-05]. Dostupné z https://www.inflow.cz/files/inflowpriloha/Priloha7_2008.pdf

KRAML-2011

KRAML, P. Amand. Objekt des Monats aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster [online]. Kremsmünster: Sternwarte Kremsmünster, c2003-09-29, letzte Änderung: 2011-08-10 [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: https://www.specula.at/adv/monat_9712.htm

KRÁSA-1971

KRÁSA, J. Rukopisy Václava IV. Praha: Odeon, 1971. 297 s.

KRÁTKÝ-2002

KRÁTKÝ, Ladislav. Inkoustový tisk. Grafika on-line [online]. 17.1.2002 [cit. 2002-09-20]. Dostupný z: URL: https://www.grafika.cz/art/tiskarny/inkjet.html

KRATOCHVÍLOVÁ-2015

KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Profesionální a neprofesionální knihovny z pohledu uživatele, knihovníka a zřizovatele aneb Neprofesionální neznamená nekvalitní: tradiční knihovnická terminologie na rozcestí. In: Celostátní seminář Regionální funkce knihoven, Pardubice 20. – 21. 10. 2015 [online]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/Kratochvlov_terminologie.pdf.

KRAUS-2001

KRAUS, I. Dějiny evropských objevů a vynálezů. Praha, Academia 2001. 330 s. ISBN 80-200-0905-1

KRČMÁŘOVÁ-2000

Krčmářová, Gabriela: Sdílení katalogizace a CASLIN. Ikaros, 2000, č.8 (cit2000-10-02)

KRIŠTOFIČOVÁ-1997

KRIŠTOFIČOVÁ, Eva. Prostriedky hodnotenia knižničných a vedeckoinformačných procesov. 1. vyd. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, 1997. 157 s. ISBN 80-85165-62-7.

KRIŠTOUFEK-1986

KRIŠTOUFEK, K. Oborové encyklopedie. Výpočetní a řídící technika. Praha: SNTL, 1986. 372 s.

KROPÁČEK-1995

Kropáček, Jiří. Pražské veduty. Praha, Aventinum 1995. 175 s. ISBN 80-7151-480-2.

KŘÍŽ-1994

KŘÍŽ, J. Velký frekvenční slovník počítačů. Brno: Polygra, 1994. 304 s.

KTN-2009

KTN - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana [online]. [cit. 18.3.2009]. Dostupné z https://www.ktn.cz/about?setlang=cs

KUNSTOVÁ-1999

KUNSTOVÁ, Renáta. Skupinová spolupráce, správa a řízení oběhu dokumentů. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. 80 s. ISBN 80-7079-647-2

KUPKA-2002

KUPKA, Karel. Data mining - možnosti a použití. Automa. 2002, č. 2, s. 57-60.

KUTNAR-MAREK-1997

Kutnar, F. - Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9

KVANTITATIVNÍ-2021

Kvantitativní lingvistika a Digital humanities [online]. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: Katedra obecné lingvistiky [cit. 2021-06-04]. Dostupné z: https://oltk.upol.cz/veda-a-vyzkum/kvantitativni-lingvistika-a-digital-humanities/.

LABORECKÝ-2000

LABORECKÝ, Jozef. Hudobný terminologický slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 263 s. ISBN 80-08-01037-1.

LAMB-2016

LAMB, Annette. History of libraries: contemporary libraries: 1930s [online]. © 2012-2016 [cit. 2016-04-30]. Dostupné z: https://eduscapes.com/history/contemporary/1930.htm.

LAMPORT-1985

Lamport, L. Latex: A Document preparation systém. Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, 1985. 242 s. ISBN 0-201-15790-X

LANCASTER-1991

LANCASTER, F.W. Indexing and abstracting in theory and practice. London: Library Association Publishing,1991.14,328 s.

LASOTOVÁ-2011

LASOTOVÁ, Dáša. Zaplaveni obrazy [online]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, červen 2011 [cit. 2015-09-17]. [113 s.]. Dostupné z: https://projekty.osu.cz/synergie/dok/workshopy/zaplaveni_obrazy.pdf.

LATZER-1998

LATZER, Michael. European mediamatics policies. In Telecommunications Policy, vol. 22, no. 6 (1998), p. 457-466. ISSN 0308-5961

LATZER-2006

LATZER, Michael, JUST, Natascha, SAURWEIN, Florian, SLOMINSKI, Peter. Institutional variety in communications regulation. Classification scheme and empirical evidence from Austria. In Telecommunications Policy, vol. 30, no. 3-4 (2006), p. 152-170. ISSN 0308-5961.

LECHTA-1995

LECHTA, V.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin: Osveta 1995. 223s.

LEIXNER-1993

Leixner, M. PC - zálohování a archivace dat. Praha : Grada, 1993. 408 s. ISBN 80-85424-73-8

LEONARDO-2008

Leonardo's notebook [online]. London : British Library. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z https://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/remarkmanu/leonardo/

LEXICO

LEXICO [online]. Oxford : Lexico.com, © 2019 [cit. průběžně od 2019-09-02]. Dostupné z: https://www.lexico.com.

LGB2-1987-1997

Lexikon des gesamten Buchwesens. Hrsg. von S. Corsten, G. Pflug und Fr. A. Schmidt-Künsemüller. 2. vyd. Stuttgart, Hiersemann 1987-1997. Sv. 1-5. ISBN 3-7772-8527-7

LIBRARY MAP-2020

Library Map of the World : Glossary [online]. IFLA, [cit. 20.11.2020]. Dostupné z: https://librarymap.ifla.org/data-glossary/metrics.

LIBRARY OF CONGRESS RULE INTERPRETATIONS-1988

Library of Congress rule interpretatins. 1st ed. Washington : Library of Congress, 1988. Různé stránkování

LINKED DATA-2012

Linked data [online]. Massachusetts: World Wide Web Consortium (W3C), c2012 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: https://www.w3.org/standards/semanticweb/data.

LISTER-2009

LISTER, Martin … [et al.]. New Media: A Critical Introduction. Second edition. Abingdon a New York (NY): Routledge, 2009. [446 s.]. ISBN 978-0-415-43161-3. Dostupné také z:

https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SAN236/um/Lister_a_spol_New_Media_A_Critical_Introducion.pdf.

LITERACY-2015

Lit.voc: literacy and vocation: glossary [online]. Berlin: Zukunftsbau GmbH [cit. 2015-11-27]. Dostupné z: https://www.grundbildung-und-beruf.info/index/519/.

LITERATURWISSENSCHAFTLICHES-1997

Brunner, H., Moritz, R., Hrsg. Literaturwissenschaftliches Lexikon. Grundbegriffe der Germanistik. Berlin : Erich Schmidt, 1997. 372 s. ISBN 3-503-03745-4

LJACHOV-1975

LJACHOV, V. N. Nástin teorie knižního umění. Přeložil Jan Spurný. Praha: Odeon, 1975. 290 s.

LOCK-1990

LOCK, Stephen P. Journalology: Are the quotes needed?. CBE Views. 1989;12(4):57–9. Reprint in: Essays of an Information Scientist: Journalology, KeyWords Plus, and other Essays, Vol. 13:19-20, 1990. Dostupné z: https://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v13p019y1990.pdf.

LÖFGREN-PERSSON-WEIBULL-2002

LÖFGREN, Karl-Gustaf, PERSSON, Torsten, WEIBULL, Jörgen W. Markets with asymmetric information: the contributions of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. In: The Scandinavian journal of economics. June 2002, 104(2), 195-211. ISSN 0347-0520 (print). ISSN 1467-9442 (online).

LONGMAN-1978

LONGMAN Dictionary of Contemporary English. Essex : Longman Group Ltd., 1978. 13803 s.

LORENC-2015

LORENC, Miroslav. Přímá a nepřímá citace [online]. © 2007–2013 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: https://lorenc.info/zaverecne-prace/prima-a-neprima-citace.htm.

LORENZ-2005

LORENZ, Michal. K problémům memetiky a informační vědy [rigorózní práce]. Praha: Univerzita Karlova v Praze: Filozofická fakulta: Ústav informačních studií a knihovnictví, 2005. [154 s.]. Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/~lorenz/ukoly/diplomka.pdf

LORENZ-2013

LORENZ, Michal. Informační věda – retrospektivní ohlédnutí II. Dokumentalisté v první informační válce. Inflow: information journal [online]. 7. 4. 2013, roč. 6, č. 4 [cit. 2015-01-12]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: https://www.inflow.cz/printpdf/1132

LOTKO-1999

Lotko, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc : Univ. Palackého. 1999. 113s.

MACRONSYSTEMS-2008

Sealed Documents Technology [online]. Macron Systems, c2006. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z https://www.macronsystems.cz/scripts/detail.php?id=128

[Staženo z webu]

MADAR-1999

MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. - 2. rozšíř. a podstatně přeprac. vyd. - Praha: Linde, 1999. - 2 sv.

MACHKOVÁ-2006

MACHKOVÁ, Marie. Současné trendy v oblasti webometrické analýzy: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně: Filozofická fakulta: Ústav české literatury a knihovnictví: Kabinet knihovnictví, 2006. [114 s.]. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/64759/ff_m/machkova.pdf

MACHOTKA-2008

MACHOTKA, Jiří. Ochrana citlivých informací v dokumentech (přednáška z konference Co po nás zbude konané v Praze dne 23.9.2008) [online]. Oracle. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/0B2e0DVGigG-CUjNCb2JMNkNZNDA/edit

MACHOVÁ-1995

MACHOVÁ, S. Terminografie. In: ČERMÁK, F. a R. BLATNÁ, eds. Manuál lexikografie. Jinočany: H&H, 1995, s. 137-157.

MALCLES-1954

MALCLES, Louise-Noëlle. Cours de bibliographie a l'intention des étudiants de l'université et des candidats aux examens de bibliothécaire. Geneve: E. Droz, 1954. 350 s.

MALCLES-1985

MALCLES, Louise-Noëlle. Manuel de bibliographie. 4-iéme éd. Paris: PUF, 1985. 223 s.

MANOVICH-2001

MANOVICH, Lev: The Language of New Media. [1. vyd.]. Cambridge (MA): Massachusetts Institute of Technology, 2001. [354 s.]. ISBN 0-262-63255-1 (pb). Dostupné také z: https://dss-edit.com/plu/Manovich-Lev_The_Language_of_the_New_Media.pdf.

MAREČKOVÁ-1994

Marečková, Marie. Materiály k základům pomocných věd historických. Brno, Masarykova univerzita 1994. 119 s. ISBN 80-210-0914-4.

MAREŠ-1993

MAREŠ, Petr. Průvodce světem paratextů. In Česká literatura. Roč. 41, č. 5 (1993), s. 580-583. ISSN 0009-0468.

MARRAKESH TREATY-2013

Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled [online]. Ženeva: WIPO, 2013 [cit.2015-06-11]. Dostupné z: https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016.

MARRAKÉŠSKÁ SMLOUVA-2013

Marrakéšská smlouva o usnadnění přístupu nevidomých k autorskoprávně chráněným dílům přijata [online]. Praha: Ministerstvo kultury ČR: OAP (Odbor autorského práva), 1. 7. 2013 [cit. 2015-08-20]. Dostupné z:

https://www.mkcr.cz/marrakesska-smlouva-o-usnadneni-pristupu-nevidomych-k-autorskopravne-chranenym-dilum-prijata-717.html

MAŘÍK-1993

MAŘÍK, Vladimír, LAŽANSKÝ, Jiří a ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga. Umělá inteligence 1. 1. vyd. Praha : Academia, 1993. 264 s. ISBN 80-200-0496-3

MAŘÍK-1997

MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga a LAŽANSKÝ, Jiří. Umělá inteligence 2. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. 373 s. ISBN 80-200-0504-8

MATĚJČEK-1995

MATĚJČEK, Z. Vývojové poruchy čtení. Praha: 1995.

MATĚJKOVÁ-2010

MATĚJKOVÁ, Jana. Primární zdroj versus sekundární zdroj [online]. 12. 8. 2010 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: https://psynfos.blogspot.cz/2010/08/primarni-zdroj-versus-sekundarni-zdroj.html.

MCILWAINE-2000

McIlwaine, I. C., The Universal Decimal Classification : a guide to its use. The Hague, UDC Consortium, 2000. 280 s.

MCKIERNAN-2008

McKIERNAN, Gerry. The Green Library: Wednesday, October 29, 2008: Library/Washington: Seattle Public Library - Sustainable Design & Features [online]. 29.10.2008 [cit. 2012-11-22]. Dostupný z WWW: https://thegreenlibraryblog.blogspot.cz/2008/10/seattle-public-library-sustainable.html

MELICHAR-1979

Melichar, B. Gramatiky a automaty. Praha : ČVUT, 1979. 76 s.

MERRIAN-WEBSTER ONLINE

The complete Merriam-Webster Collegiate Dictionary and Thesaurus online. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/

METODICKÝ-2001

Metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi). Ministerstvo kultury České republiky Č.j.: 53/2001. [online]. [cit. 2005-01-18]. Dostupný z: https://www.cz-museums.cz/web/deni_v_oboru/muzejni-legislativa

 

MEZINÁRODNÍ-2001

Národní knihovna ČR. Mezinárodní výpůjčky a dodávání dokumentů : Principy a postupové směrnice [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2001 [cit. 2002-06-05]. Dostupný z www: https://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Zasady_a_smerniceMMVS.htm

MICROSOFT-1997

Microsoft Press computer dictionary. Washington : Microsoft Press, 1997. x,539 s. ISBN 1-57231-446-X

MIKROGRAFIE-1996

Mikrografie. Mikrosnímkování novin pro archivní účely na 35mm mikrofilm. Praha: NK ČR, 1996. 11 s.

MIKULECKÝ-2001

Mikulecký, Peter a Hynek, Josef (editoři). Znalostní management: Tvorba, organizace a využití znalostí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. 108 s. ISBN 80-7041-220-8

MINIHOFER-1986

MINIHOFER, O. KRATOCHVÍLOVÁ, J. Česko-anglický slovník výpočetní techniky. Praha: SNTL, 1986. 334 s.

MINIHOFER-1994

MINIHOFER,Oldřich, HAVLÍČEK, Miroslav, STARÝ, Jaroslav. Anglicko-český slovník : zpracování dat, telekomunikace a kancelářské systémy = English-Czech Dictionary : Data Processing, Telecomunications, Office Systéms. Voznice : Leda ; Praha : Ercos, 1994. 621 s. ISBN 80-901664-1-5.

MISTRÍK-1975

Mistrík, J. Žánre vecnej prózy. Bratislava : SPN, 1975. 212s.

MK-2002

Roční výkaz o knihovně za rok 2001. Praha : Ministerstvo kultury, 2002. Dostupný z: URL: https://www.ipos-mk.cz/temata/2001/vykazy/V12kni01.doc

MLUVNICE1-1986

Mluvnice češtiny 1 : Fonetika. Fonologie. Morfologie a morfemika. Tvoření slov. Praha : Academia, 1986. 566 s.

MOCNÁ-2004

Encyklopedie literárních žánrů / Dagmar Mocná ...[aj.]. - 1. vyd.. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004. - 699 s.-ISBN 80-7185-669-X

MOED-2005

MOED, Henk. Citation Analysis in Research Evalaution. Informatio. Dordrecht: Springer, 2005, p. ix, 26. ISBN 1-4020-3713-9.

MOLES-1965

Moles, A. A. Kybernetika a teorie informace v estetice. In: Kybernetika ve společenských vědách. Praha : ČSAV, 1965. 318s.

MOLNÁR-1992

MOLNÁR, Zdeněk. Moderní metody řízení informačních systémů. Praha : Grada, 1992. 347 s. ISBN 80-85623-07-2

MOLNÁR-2000

MOLNÁR, Zdeněk. Automatizované informační systémy. Praha: ČVUT, 2000. 126 s. ISBN 80-01-02269-2

MORGAN-2009

MORGAN, Pamela J. Training Paraprofessionals for Reference Service : a how-to-do-it manual for librarians. 2nd ed. New York : Neal-Schuman, 2009. xiii, 201 s. ISBN 978-1-55570-643-2.

MRKÝVKA-VESELÁ-1992

MRKÝVKA, P. - VESELÁ, R. Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno: MU - Doplněk, 1992. 90 s. ISBN 80-210-0365-0; 80-901102-2-3

MSWIN-1992

Nové vlastnosti Microsoft Windows. [S.l.] : Microsoft Corp., [1992], 630 s.

MUSCIANO-2000

MUSCIANO, Chuck; KENNEDY, Bill. HTML a XHTML : kompletní průvodce : pro webové tvůrce a programátory. Praha : Computer Press, 2000. xix, 633 s. ISBN 80-7226-407-9.

MYNARZ-ZEMÁNEK-2010

MYNARZ, Jindřich, ZEMÁNEK, Jan. Úvod k linked data. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: <https://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/myna.htm>. ISSN 1801-5948.

MZK-2002

Projekt Česká knihovna. Brno : MZK, 2002. Dostupný z WebArchovu:

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20020422231609/https://www.mzk.cz/cesknih/index.php3

NAJVAROVÁ-2008

NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace [online]. 2008, roč. 18, č. 1, s. 7-21. [cit. 2015-11-27]. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2008/pedor08_1_ctenarskagramotnostzaku1stupnezs_najvarova.pdf.

NAKONEČNÝ-1966

NAKONEČNÝ, M. Předmět psychologie čtenáře a její systém. In Knihovna. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1966. s. 23- 42

NAKONEČNÝ-1993

Nakonečný, Milan. Lexikon magie. Praha, nakladatelství Ivo Železný 1993. 349 s. ISBN 80-237-0090-1.

NÁVRATOVÝ BOX-2014

Návratový box [online]. Hodonín: Cosmotron [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: https://www.cosmotron.cz/produkty/rfid/venkovni-navratovy-box

NEENAN,DRYDEN-2008

NEENAN, Michael, Dryden, Windy. Kognitivní terapie : stručný přehled psychoterapie. -- 1. vyd. -- Praha : Portál, 2008. -- 109 s. -- ISBN 978-80-7367-372-7.

NEGROPONTE-2001

NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 207 s. ISBN 80-7261-046-5

NECHUTOVÁ-2002

NECHUTOVÁ, J. Středověká latina. Praha: KLP, 2002. 162 s. ISBN 80-85917-82-3

NEČASKÝ-2020

NEČASKÝ, Martin. Série Znalostní grafy: Díl 1: Úvod [online]. In: Otevřená data. 8.6.2020 [cit. 2021-06-04]. Dostupné z: https://data.gov.cz/články/znalostní-grafy-01-úvod. (Obsah je licencován pod licencí CC BY 4.0)

NĚMCOVÁ-2006

NĚMCOVÁ, Jitka. Seminář pro pracovníky zvukových oddělení v Třebíči. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2006, roč. 6, č. 2 [cit. 2009-05-05]. Dostupné z https://kzv2.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=768&idr=6&idci=15.

NĚMEČKOVÁ-2010

NĚMEČKOVÁ, Lenka. Folksonomie a sociální tagování a jejich využití v knihovnicko-informačních aplikacích [online]. In ČLOVĚK - Časopis pro humanitní a společenské vědy, č. 18 (15. 4. 2010) [cit. 2012-11-16]. Dostupný z WWW: https://clovek.ff.cuni.cz/pdf/nemeckova_studie_18.pdf

NEOLOGISMS-2008

The Rice University Neologisms Database [online]. Houston : The Rice University, c2008 [cit. 2012-07-03]. Dostupné z https://neologisms.rice.edu/index.php

NETLINGO-2002

NetLingo: The Internet Language Dictionary [online]. C1995-2002 [cit. 2002-10-01]. Dostupné z: https://www.netlingo.com

NEUGEBAUER-2009

NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. 1. vyd. Kralice na Hané : Computer Media, 2009. 136 s. ISBN 978-80-7402-011-7.

NISONGER-2004

NISONGER, Thomas E. Citation autobiography: an investigation of ISI database coverage in determining author citedness. College & Research Libraries, roč. 65 (březen 2004), s. 152-163. Dostupné z: https://crl.acrl.org/content/65/2/152.full.pdf

NIX-2010

NIX, Larry T. The library history buff: promoting the appreciation, enjoyment, and preservation of library history: bibliophilately [online]. © 2005-2010, last updated 09-24-10 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: https://www.libraryhistorybuff.com/bibliophilately.htm.

NOERR-1993

NOERR, P.L. The virtual union catalogue. In ELAG'93: the virtual library: 17th library systems seminar, Graz/Austria,14-16 April 1993 [online]. [cit. 02-09-13] Dostupný z: https://www.bibsys.no/files/out/elag_archive/archive/elag93/papers/union1.html

NOVÁK-1992

NOVÁK, Mirko. Neuronové sítě a neuropočítače. Praha : SENZO-Výběr, 1992. 192 s.

NOVOTNÁ,E-2004

NOVOTNÁ, E. Církevní katolické knihovny v Česku (po roce 1990).Výtah článku, celý bude zveřejněn v časopise Místní kultura č. 7/8. [online]. [cit.2004-06-17]. Dostupné na Internetu: <https://www.biskupstvi.cz/knihovna/index.php?polozka=102

NUSKA-1965

Nuska, Bohumil. Typologie českých renesančních vazeb. In Historická knižní vazba. Sborník příspěvků k dějinám vazby a k metodice ochrany historických knižních vazeb. Praha 1964-1965, s. 19-145

NWABUEZE-URHIEWHU-2015

NWABUEZE, A. U. a Lucky Oghenetega URHIEWHU. Availability and use of digital information resources by undergraduates of universities in Delta and Edo States, Nigeria. International Journal of Digital Library Services [online]. April – June 2015, Vol. 5, Issue 2 [cit. 2021-08-04]. ISSN 2250-1142 (Online), ISSN 2349-302X (Print). Dostupné z: https://www.ijodls.in/uploads/3/6/0/3/3603729/vol-5_issue-2.1-12.pdf.

ODLIS

ODLIS : Online Dictionary for Library and Information Science [online]. Santa Barbara, CA : ABC-CLIO, LLC, C2004-2014. Last updated on January 10, 2013 [cit. průběžně od 2002-06-25]. Dostupné z: https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx.

OGDEN-1994

OGDEN, S. Preservation of library and archival materials. Andover: Northeast document conservation center, 1994. Nestr.

OKUBO-1997

OKUBO, Yoshiko. Bibliometric Indicators and Analysis of Research Systems: Methods and Examples, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997/1 [online]. Paris: OECD Publishing, 1997 [cit. 2016-03-28]. 70 p. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1787/208277770603.

OLCHAVOVÁ-2004

Olchavová, J. Jak psát deleatur. In: Bulletin ZAV. [2004]. Dostupné z URL https://www.zav.cz/Bulletin/deleatur.htm

OLOMOUCKÝ TEXT-1953

Olomoucký text Břetislavových Dekretů. In : Archivní časopis, 3, 1953, s. 35-53.

O'NEILL-1979

O'NEILL, James,E. Replevin: a public archivist's perspective. College and Research Libraries; 40 (1) Jan 79, 26-30.s. ISSN 0010-0870

ON THE COMMONS-2003

ON THE COMMONS. About the Commons [online]. 2003. [cit. 2010-05-20]. Dostupný z: https://onthecommons.org

OPEN ACCESS-2013

Elektronické informační zdroje - OPEN ACCESS [online]. Praha: Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, aktualizováno 3.1.2013 [cit. 2013-02-06]. Dostupné z https://www.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/open_access.html#hybridni

OPEN ACCESS BELGIUM-2016

Open Access Belgium: Promoting Open Science: Glossary [online]. Ghent: Ghent University Library, Liège: University of Liège Library [cit. 2016-09-21]. Dostupné z: https://openaccess.be/open-access-in-belgium/.

OPEN ACCESS-ČVUT-2012

Open Access [online]. Praha : České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna [cit. 2012-07-16]. Dostupné z https://knihovna.cvut.cz/veda/open-access/

OPEN ACCESS-VŠB-TUO-2012

Open access : informace pro autory [online]. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [cit. 2012-07-16]. Dostupné z: https://hdl.handle.net/10084/101255

OPEN BIBLIOGRAPHY-2011

Open bibliography and open bibliographic data: principles on open bibliographic data [online]. Cambridge: Open Knowledge Foundation, published January 17th, 2011 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: <https://openbiblio.net/principles/>.

OPEN DATA-2012

Open data handbook documentation: release 1.0.0 [online]. Cambridge: Open Knowledge Foundation, November 14, 2012 [cit. 2012-12-14]. 23 s. Dostupný z WWW: https://www.scribd.com/document/250346831/Open-Data-Handbook

OPEN DEFINITION-2012

Open definition: defining the open in open data, open content and open services: open knowledge definition: version 1.1: [online]. Cambridge: Open Knowledge Foundation [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: <https://opendefinition.org/okd/>.

OPENLINK DATA-2012

The OpenLink Data Explorer Extension [online]. Massachusetts: World Wide Web Consortium (W3C), 2012 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: <https://ode.openlinksw.com/#What_is_Linked_Data>.

OPEN SOURCE INITIATIVE-2010

Open Source Initiative : History of the OSI [online]. San Francisco : Open Source Initiative. [cit. 2010-08-19]. Dostupné z https://www.opensource.org/history

ORACLE-2008

Oracle's Information Rights Management Tool Reaches Millionth Free Download [online]. Oracle. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z https://www.oracle.com/newsletters/information-indepth/content-management/sep-07/irm.html. [Staženo z webu]

ORAVOVÁ-FILIPOVÁ-2012

ORAVOVÁ, Monika, FILIPOVÁ, Gabriela. E-knihy, aneb, První pomoc pro začátečníky [online]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupný z WWW: <https://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy_text_pdf.pdf>.

OREL-2012

Orel, Miroslav a kol. Psychopatologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 263 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3737-9.

ORGANIZACE-1967

ORGANIZACE knihovních fondů a katalogů. Praha: Státní Knihovna ČSSR 1967.282 s.

OTEVŘENÁ DATOVÁ INFRASTRUKTURA-2012

3.0 Česko. Otevřená datová infrastruktura: linked data [online]. Praha: Univerzita Karlova: Matematicko-fyzikální fakulta, Vysoká škola ekonomická: Fakulta informatiky a statistiky [cit. 2012-12-14]. <https://wayback.webarchiv.cz/secure/20161031214649/https://www.opendata.cz/cs/linked-data>.

OTTO-1890

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, díl 3., B-Bianchi. V Praze: J. Otto, 1890. 946 s.

OTTO-1891

Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, díl 4., Bianchi-Giovini - Bžunda. V Praze : J. Otto, 1891. 1026 s.

PALACKÝ-1875

PALACKÝ, F. Physiologus. In: Časopis Musea království Českého, 49, 1875, s. 127-133.

PALÁN-1997

PALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. Praha : DAHA, 1997. 159 s. ISBN 80-902232-1-4.

PALÁN-2015-1

PALÁN, Zdeněk. Alfabetizace [online]. Andragogický slovník. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. [cit. 2015-11-27]. Dostupné z: https://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/alfabetizace.

PALÁN-2015-2

PALÁN, Zdeněk. Funkční gramotnost [online]. Andragogický slovník. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/funkcni-gramotnost.

PALEČEK-2007

PALEČEK, Lukáš. Web 2.0 : social bookmarking, RSS, AJAX. [online]. 6.2.2007 [cit. 2009-04-03]. Dostupné z https://www.audiv8.cz/clanky_read.php?id=65&rubrika=2. [Staženo z webu]

PALKOVÁ-1994

Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru/Zdena Palková. Praha : Karolinum, 1994. 366 s. ISBN 80-7066-843-1

PANOFSKY-1981

PANOFSKY, E. Význam ve výtvarném umění. Praha: Odeon, 1981. 371 s.

PAPÍK-1998

PAPÍK, Richard. Metody competitive intelligence na internetu. Informace na dlani 1998 : Infomedia 98 [elektronický zdroj]. Praha : Albertina icome Praha, 1998. 1 CD-ROM. Dostupné z: https://www.inforum.cz/archiv/infomedia98/.

PAPÍK-2015

PAPÍK, Richard. Rychlé čtení a způsoby čtení pro učení [online]. Listopad 2015 [cit. 2016-02-19]. 32 s. Dostupné z:

https://point.mup.cz/rychle-cteni-a-zpusoby-cteni-pro-uceni/.

.

PATENTOVÝ ZÁKON-1990

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích č.527/1990 Sb., ze dne 27.listopadu 1990.

PAVIS-2003

Pavis, Patrice. Divadelní slovník. Překlad Daniela Jobertová. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2003. 493 s. ISBN 80-7008-157-0.

PAVLÍČEK-2010

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1.

PAVLOVSKÝ-2004

PAVLOVSKÝ, Petr et al. Základní pojmy divadla: teatrologický slovník. 1. vyd. Praha: Libri: Národní divadlo, 2004. 348 s. ISBN 80-7277-194-9.

PĚNKAVOVÁ-2000

Pěnkavová, P. Problematika zpracování elektronických seriálů. Dostupný na World Wide Web z URL: https://www.aib.sk/infos/infos2000/23.htm. [Staženo z webu]

PERFORMANCE-2003

Performance Indicators 2003. Burnaby Public Library. [online]. [cit. 2005-01-20]. Dostupný na https://www.bpl.burnaby.bc.ca/perform.htm. [Staženo z webu]

PETRÁČEK-2004

PETRÁČEK, Zbyněk. Karl Baedeker, průvodce pro střední vrstvy. CS-magazín [online]. Listopad 2004 [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: https://cs-magazin.com/index.php?a=a2004112112

PETRÁŇ-1983

PEtrÁŇ, J. Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (do roku 1948). Praha: UK, 1983. 406 s.

PIČMAN-2008

PIČMAN, Dobroslav. Průmyslově právní informace a rešeršní systémy. 1. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2008. 169 s. ISBN 978-80-7282-077-1.

PISA-2015-1

PISA 2015: draft reading literacy framework [online]. Paris: OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), March 2013 [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Reading%20Framework%20.pdf.

PISA-2015-2

Programme for International Student Assessment (PISA) Australia : reading literacy [online]. Melbourne: ACER (Australian Council for Educational Research), © 2015 [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.acer.edu.au/ozpisa/reading-literacy.

PÍSEČNÝ,MOLINOVÁ-1996

Písečný, V., Molinová, H. Projekt "Knihovnická informační dálnice". Knihovní obzor, 1996, 4(4), s. 9-12. ISSN 1210-5791. Dostupné z: https://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/projekt--knihovnicka-informacni-dalnice-/.

PLANKOVÁ-2000

PLANKOVÁ, Jindra. Služby typu MVS, MMVS a DDS ve vysokoškolských knihovnách : Magisterská diplomová práce. Praha : UK-ÚISK, 2000. 103 s., xvii příl.

PLR-2015

PLR International [online]. Stockton-on-Tees: UK PLR office [cit. 2015-09-21]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

POJÍZDNÁ KNIHOVNA-2016

Pojízdná knihovna – Historie [online]. Praha: Městská knihovna v Praze [cit. 2016-04-30]. Dostupné z:

https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/pojizdna-knihovna/historie/?knihovna= .

 

POKORNÝ-1994

POKORNÝ, Jaroslav. Dotazovací jazyky. Veletiny : Science, 1994. 227 s. ISBN 80-901475-2-6

POKORNÝ-1997

POKORNÝ, Jaroslav. Základy implementace souborů a databází. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 196 s. ISBN 80-7184-4472-1

POKORNÝ-1998

POKORNÝ, Jaroslav; SNÁŠEL, Václav; HÚSEK, Dušan. Dokumentografické informační systémy. Praha : Karolinum, 1998. 158 s. ISBN 80-7184-764-X.

POKORNÝ-1999

POKORNÝ, Jaroslav. Dolování v multidimenzionálních datech. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472), roč. 10, č. 12 (prosinec 1999), s. 96-99.

POKORNÝ-2002

POKORNÝ, Jaroslav. Dotazovací jazyky. Praha : Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3

POKORNÝ-L-2012

POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow: information journal [online]. Roč. 5, č. 9 (2012) [cit. 2012-10-18]. ISSN 1802-9736. Dostupný z WWW: <https://www.inflow.cz/formaty-elektronickych-knih-jejich-specifika-popularita>.

POKORNÝ-ŽEMLIČKA-2004

POKORNÝ, Jaroslav a ŽEMLIČKA, Michal. Základy implementace souborů a databází. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 211 s. ISBN 80-246-0837-5.

POLÁK-2002

Polák, S. Grafologie a její význam pro paleografii. Dostupné z www: https://mujweb.atlas.cz/www/grapal/

POLOLÁNIK-2004

Pololánik, R. (2004) Sektor služeb v USA v červenci výrazně expandoval.Dostupné z: https://www.zpravodaj.cz/dpg_m96563.htm

POSKIEROVÁ-2009b

POSKIEROVÁ, Lucie. Citační software [pdf dokument]. Ostrava: Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, 25. 11. 2009 [cit. 2013-08-05]. Dostupné z: https://knihovna.osu.cz/dokumenty/iv-citacnisw.pdf

POSPÍŠILOVÁ-2000

POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška; SKÁKALOVÁ, Věra; HRŠELOVÁ, Helena. Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice : Organizace a metodika [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2000. Last updated leden 15, 2000 [cit. 2002-04-28]. Dostupný z WebArchivu: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20010916060413/https://www.nkp.cz/refer_centrum/mvs_metpokyny.htm.

POSSET-1993

Česká samizdatová periodika 1968-1989 / Johanna Posset. - [Brno] : Továrna na sítotisk : Společnost pro reklamu a tisk R & T, [1993]. - 214 s. ISBN 80-901192-0-4

POSTMAN-1999

Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha : Mladá fronta, 1999. 190 s. Souvislosti ; sv. 16) ISBN 80-204-0747-2

POSTOJ-MU-2016

Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům: doporučení pro autory, vydáno 7. 1. 2016 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 7. 1. 2016 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: ttps://is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/56012837/Vyzkum_a_predatorske_casopisy.pdf.

POSTUP-2008

Postup přípravy Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Rada pro výzkum a vývoj, 2008, 10 s.

PRAVIDLA-2019

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019, č. j.: MSMT-2019/2019-2. Příloha č. 3: Metodický pokyn k financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami, Část 4: Metodický standard zajišťování studia SSP, Článek 6: Výklad souvisejících pojmů a zkratek. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2019. [61 s.].

PRAŽÁK-1955

Pražák, Josef M., Novotný, František, Sedláček, Josef. Latinsko- český slovník. Praha, SPN 1955 (repr. 1975). 2 sv. 723 s., 685 s.

PRAŽÁK-1962

PRAŽÁK, J. Soupis datovaných rukopisů. In: Studie o rukopisech, 1, 1962, s. 155-166.

PRAŽÁK-1966

Pražák, Jiří. Názvosloví knižních písem v českých zemích I. (11. - 13. století). In Studie o rukopisech. 1965. Praha, ČSAV 1965, s. 1-27. II. (13. - 15. století). In Studie o rukopisech 1966. Praha, ČSAV 1966, s. 1-30.

PRAŽÁK-1980

PRAŽÁK, J. K pojetí kodikologie. In: Studie o rukopisech, 19, 1980, s. 123-141.

PRAŽÁK-1987-1988

PRAŽÁK, J. K hodnocení katalogu datovaných rukopisů. In: Studie o rukopisech, 26, 1987-1988, s. 121-134.

PRINCIPLES

Principles for Acquiring and Licensing Information in Digital Formats. Berkeley: Libraries of California University. Dostupné z:

https://libraries.universityofcalifornia.edu/groups/files/cdc/docs/principlesforacquiring.pdf.

PRINT DISABILITY-2012

What is print disability? [online]. Canberra: Vision Australia, © 2012 [cit. 2015-06-11]. Dostupné z:

https://www.visionaustralia.org/business-and-professionals/print-accessibility-services/what-is-print-disability-.

PROČ OTEVŘENÁ DATA-2012

3.0 Česko. Proč otevřená data? [online]. Praha: Univerzita Karlova: Matematicko-fyzikální fakulta, Vysoká škola ekonomická: Fakulta informatiky a statistiky [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/secure/20161031214434/https://www.opendata.cz/cs/node/29.

PROJEKT SROP-2009

Projekt SROP 3.2 : Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně [online]. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna. [cit. 3.4.2009]. Dostupné z https://www.mvk.cz/srop1/index.php

PROSECKÝ-1999

Prosecký, J. a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha , nakladatelství Libri 1999. 447 s. ISBN 80-85983-58-3.

PROŠEK-2001

PROŠEK, Jaroslav. Duševní vlastnictví. Pětijazyčný slovník Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001. Kompaktní disk.

PŘÍBRAMSKÁ-2008

PŘÍBRAMSKÁ, Ivana. Úvod do informačního chování: verze 1.0 [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, říjen 2008 [cit. 2017-09-20]. 14 s. Dostupné z: https://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Úvod-do-informačního-chování_Příbramská.pdf.

PŘÍRUČNÍ-1996

Příruční mluvnice češtiny.--2. oprav. vyd. --Praha : Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4

PSOHLAVEC-1999

PSOHLAVEC, S. CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?). In: Ikaros [online]. 1999, č. 9 [cit. 1999-10-01]. Dostupný z https://ikaros.cz/cd-jako-medium-pro-dlouhodobe-uchovani-dat.

PUA-2001

PUA, C.S., WILLIAMS, M.H., MARWICK, D.H. Data placement in a paralel DBMS with multiple disks [online]. c2001. [cit. 16.3.2009]. Dostupné z https://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V0B-41NK8BD-3&_user=622195&_coverDate=01%2F01%2F2001&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=
C000031964&_version=1&_urlVersion=0&_userid=622195&md5=989eb8a419fd161ebe45f1c0cee031df

PUBLIC DOMAIN MANIFESTO-2009

The Public Domain Manifesto [online]. c2009. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: https://publicdomainmanifesto.org/

PUNTSCHER RIEKMANN-2004

PUNTSCHER RIEKMANN, Sonja, MOKRE, Monika, LATZER, Michael. The state of Europe : transformations of statehood from a European perspective. Frankfurt am Main : Campus, 2004. 361 s. ISBN 3-593-37632-6. s. 266-286.

PURL

PURL [online]. Dublin (OH, USA) : OCLC, c2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://purl.oclc.org

RABUŠICOVÁ-2002

Rabušicová, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2002. 199 s. Rubikon; sv. 8. ISBN 80-86251-14-4.

RAITT-1992

RAITT, David (ed.). Online Information 92 : sixteenth international online information meeting proceedings, London 8-10 December 1992. Oxford : Learned Information, 1992. xvi, 578 s. 0-9049-338-30

RDF-2002

Resource Description Framework (RDF) / W3C Semantic Web Activity [online]. Updated 2002/10/29 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na WWW: https://www.w3.org/RDF/

READING MEDIEVAL IMAGES-2004

Reading Medieval Images [online]. Michigan : Western Michigan University, 2004. [cit. 2010-02-23]. Dostupný z WWW https://homepages.wmich.edu/~eteviotd/reading/bible.html. [Staženo z webu]

RECLAM-1996

Howatson, M. C. Reclams Lexikon der Antike . Stuttgart , Philipp Reclam jun.1996 . 708 s. ISBN 3-15-010417-3.

RECOGNITA-1998

Recognita Plus 4.0. Uživatelská příručka. [S.l.] : Recognita Corp., 1998. 74 s.

REGIONÁLNÍ-2002

Regionální informační systémy České republiky. Praha : Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2002. [dokument ve formátu html] dostupný z: https://www.crr.cz/

REMEŠ-2004

REMEŠ, P. Hagioterapie : nový směr psychoterapie [online]. Grano Salis, 2004 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW https://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3012&mode=thread&order=0&thold=0

REPROGRAFIA-1979

Reprografia (kol.). Bratislava : ALfa, 1979. 2. vyd. 332 s.

RESEARCH DATA-2021

Research data management explained: What is research data? [online]. Leeds: University of Leeds: Leeds University Library, © 2021 [cit. 2021-10-15]. Dostupné z: https://library.leeds.ac.uk/info/14062/research_data_management/61/research_data_management_explained.

REŠERŠNÍ-1990

Rešeršní informační systém CDS/ISIS. Praha : INORGA, 1990. 258 s.

REZERVAČNÍ BOXY-2021

Rezervační boxy [online]. Praha: Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta: Knihovna, aktualizováno: 2021-07-22 [cit. 2021-08-13]. Dostupné z: https://knihovna.pedf.cuni.cz/rezervacni_boxy.html.

RFC 2141

URN Syntax : Request for Comments 2141 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1997 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.ietf.org/rfc/rfc2141.txt

RFC 2168

Resolution of Uniform Resource Identifiers using the Domain Name Systém : Request for Comments 2168 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1997 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.ietf.org/rfc/rfc2168.txt

RFC 2288

Using Existing Bibliographic Identifiers as Uniform Resource Names : Request for Comments 2288 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1998 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.ietf.org/rfc/rfc2288.txt

RFC 2396

Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax : Request for Comments 2396 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1998 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

RFC 2718

Guidelines for new URL Schemes : Request for Comments 2718 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1999 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.ietf.org/rfc/rfc2718.txt

RFC 3188

Using National Bibliography Numbers as Uniform Resource Names : Request for Comments 3188 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 2001 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt

RICHTER-2006-1

RICHTER, Vít. Projekt "Benchmarking knihoven" [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2006. [cit. 2009-04-15]. Dostupné z https://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm

RICHTEROVÁ-2001

RICHTEROVÁ, A. Teatralia v rukopisné sbírce roudnické lobkowiczské knihovny. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001, s. 123-133. ISBN 80-7040-473-6

RIORDAN-2000

RIORDAN, Rebecca M. Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : Computer Press, 2000. 280 s. ISBN 80-7226-360-9

RISEDAL-2010

RISEDAL, Mikael. The wooden library [online]. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, page updated: 2010-06-07 [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: https://www.slu.se/en/site/library/use-the-library/search/special-collections/wooden-library/.

RIŠKO-2000

Riško, A. Textová komprimácia. Dostupné z www: https://snk.sk/snk/0599/a1.html. [Staženo z webu]

RLG/OCLC-2002

RLG/OCLC working group on Digital archive attributes. Trusted digital repositories : attributes and responsibilities : an RLG-OCLC report. Mountain View : Research Libraries Group, 2002. vi, 62 s. Dostupné také z WWW: https://www.oclc.org/programs/ourwork/past/trustedrep/repositories.pdf

ROKOSOVÁ-2013

ROKOSOVÁ, Michaela. Digitální kompozice jako princip práce s programovatelnými médii. TIM ezin. Roč. 3, č. 1-2, 2012-2013. ISSN 1805-2606. Dostupné z: https://is.muni.cz/repo/1109134/475-1722-1-PB_1_.pdf.

ROSICKÝ-2001

ROSICKÝ, A. Znalost a/nebo informace: holistická podstata a priorita individuální znalosti. In: Znalosti 2001. Praha: VŠE, 2001, s. 70 - 85. ISBN 80-245-0190-2

ROWLEY-1992

Organizing knowledge : An introduction to information retrieval /Jennifer E. Rowley.-- 2. ed. --Ashgate, 1992. ISBN 1-85742-004-7

ROZEČTISE-2012

Jana. Aktivní čtení [online]. Praha: Rozečti.se s.r.o., 2. dubna 2012 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://blog.rozectise.cz/2012/04/aktivni-cteni.html.

RSS-2009

RSS [online]. Praha : SYMBIO Digital, s.r.o. [cit. 2009-04-14]. Dostupné z https://www.symbio.cz/slovnik/rss.html

RSS? RSS!-2009

RSS? RSS! [online]. Brbo : Zoner software, s.r.o. [cit. 2009-04-14]. Dostupné z https://interval.cz/clanky/rss-rss/

RUISEL,RUISELOVÁ-1990

RUISEL, Imrich, Ruiselová, Zdena. Vybrané problémy psychológie poznávania. Bratislava : VEDA 1990. 308.

RUTRLE-1992

Rutrle, T. MS Excel 4.0. Praha : Grada, 1992. 632 s. ISBN 80-85623-28-5

RUTTKAYOVÁ-1992

RUTTKAYOVA, Katarína. Teória a metodológia bibliografie: genéza a súčasný stav vybraných inonárodných bibliografií. Bratislava: Univerzita Komenského,1992

RYGELOVÁ-2008

RYGELOVÁ, Pavla. Budování repozitářů : příspěvek univerzitní knihovny pro uchovávání a ššíření výsledků výzkumu a vývoje [online]. Plzeň, 2008 [cit. 2012-07-04]. Dostupný z WWW: <https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/68557/BA08_rygelova_1.pdf;jsessionid=
4DCBA6831E968BC03F3A15CE18D6E799?sequence=1
>

RYGELOVÁ-2010

RYGELOVÁ, Pavla. Otevřený přístup: jak zviditelnit výsledky své vědecké práce [online]. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna, 2010 [cit. 2012-04-03]. 12 s. Dostupné z: <https://hdl.handle.net/10084/78280>.

ŘÁD-CŽV-MU

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzita, 2002. Dostupné z: https://www.muni.cz/general/legal_standards/lifelong_regulations

ŘÁD-CŽV-UK

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Univerzita Karlova, 1999. Dostupné z: https://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/predpisy/registrovane/czv.html

ŘÍHA-1996

ŘÍHA, Petr. Internet : anglicko-český výkladový slovník. Ostrava : Montanex, 1996. 110 s. ISBN 80-85780-75-5

ŘÍHA-2002

ŘÍHA, Petr. Slovník počítačové informatiky : výkladový slovník pro práci s informacemi : hardware a software včetně počítačových sítí, internetu a mobilních technologií. Ostrava : Montanex, 2002. 261 s. ISBN 80-7225-083-3.

SAA-2004

SAA: Annual Meeting Information. Boston 2004 Program Session 23.[online]. [cit. 2005-01-20]. Dostupný na WWW:

https://www.archivists.org/conference/boston2004/boston2004prog.asp.

SEARCHCLOUDCOMPUTING

SearchCloudComputing [online]. Newton, MA, USA: TechTarget, ©2010- [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://searchcloudcomputing.techtarget.com/.

SEARCHDATACENTER

SearchDataCenter [online]. Newton, MA, USA: TechTarget, ©2000- [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://searchdatacenter.techtarget.com/.

SEARCHDATAMANAGEMENT

SearchDataManagement [online]. Newton, MA, USA: TechTarget, ©2005- [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://searchdatamanagement.techtarget.com/.

SEARCHENGINEWATCH-2002

Search Engine Watch: Tips About Internet Search Engines & Search Engine Submission [online]. c1996-2002 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na www: https://searchenginewatch.com/

SEARCHMICROSERVICES

SearchMicroservices [online]. Newton, MA, USA: TechTarget, ©2001- [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://searchmicroservices.techtarget.com/.

SEARCHNETWORKING

SearchNetworking [online]. Newton, MA, USA: TechTarget, ©2000- [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://searchnetworking.techtarget.com.

SEARCHSECURITY

SearchSecurity [online]. Newton, MA, USA: TechTarget, ©2000- [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://searchsecurity.techtarget.com/.

SEARCHWINDEVELOPMENT

SearchWinDevelopment [online]. Newton, MA, USA: TechTarget, ©2000- [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://searchwindevelopment.techtarget.com/.

SEARCHWINDOWSSERVER

SearchWindowsServer [online]. Newton, MA, USA: TechTarget, ©2000- [cit. průběžně od 2019-07-17]. Dostupné z: https://searchwindowsserver.techtarget.com/.

SENGUPTA-1992

SENGUPTA, I. N. Bibliometrics, informetrics, scientometrics and librametrics: an overview. Libri: international library review. Vol 42, no. 2 (1992), pp. 75-98.

SEPINUCK-2008

SEPINUCK, Stephen L. Practice under Article 9 of the uniform commercial code. 2. vyd. American Bar Association: 2008. 704 s. ISBN 1604420243. S. 32.

SGALL-1977

SGALL, P. a kol. Úloha informatiky při zpracování informací. Praha : ÚVTEI 1977. 126 s.

SHANNON-1964

Shannon, C. C., Predikce a entropie tištěné angličtiny. In: Teorie informace a jazykověda. Praha : ČSAV, 1964. s. 75-88

SHERMAN-2001

SHERMAN, Chris; PRICE, Gary. The invisible Web : uncovering information sources search engines can´t see. Medford : Information Today, 2001. xxix, 439 s. ISBN 0-910965-51-X.

SHERPA-2012

SHERPA: definitions and terms [online]. Nottingham: University of Nottingham, c2006 [cit. 2012-09-25]. Dostupné z: https://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html

SCHEUFLER-1993

Scheufler, Pavel. Historické fotografické techniky. Vyd. 1. Praha: IPOS ARTAMA, 1993. 58 s. ISBN 80-901265-2-9. Dostupné také z: https://www.scheufler.cz/cs-CZ/files/2433/HistTechniky.pdf.

SCHORR-1975

SCHORR, A. E. Lotka´s Law Map Librarieship. JASIS, 1975, č.3, s. 189-190.

SCHWARZ-1999

Schwarz, J. Vývoj teorie a praxe tezaurů v České republice : nástin dějin deskriptorových selekčních jazyků v bývalém Československu se zaměřením na vývoj teoretických, metodických a normativních aspektů tvorby tezaurů. Diplomová práce ÚISK FF UK. Praha : vlastním nákladem, 1999. IX, 121 s

SCHWARZ-1999b

Schwarz, Josef; Lhotská, Anna. Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace. Ikaros [online]. 1999, č. 01 [cit. 2003-12-15]. Dostupný na World Wide Web: https://ikaros.cz/aktualizace-tezauru-eurovoc-poloautomaticka-reindexace.

SIALS-2015

Mezinárodní výzkum dospělých: SIALS: Druhý mezinárodní výzkum funkční gramotnosti dospělých (Second International Adult Literacy Survey) [online]. Praha: ÚIV, © 2011 [cit. 2015-09-17]. Dostupné z: https://www.piaac.cz/sials.

SIGAPP

SIGAPP - The ACM Special Interest Group on Applied Computing. Dostupné z: https://www.acm.org/sigapp

SKÁLOVÁ-2009

SKÁLOVÁ, Hana. Hirschův index - Web of Science [online]. Praha : Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN, 2009. [cit. 2010-01-28]. Dostupné z:

https://uvi.lf1.cuni.cz/publikacni-cinnost/citacni-ohlasy/hirschuv-index-h-index

SLAVÍK-1996

SKLENÁK-2001a SLAVÍK, Pavel. Vizualizace dat. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472). 1996, roč. 7, č. 2, s. 18-24.

SLOUKOVÁ-2004

Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu. Dostupné z: https://nb.vse.cz/kfil/elogos/epistemology/slouk104.pdf

SLOVNÍK-SPIS-JAZ-ČES-2011

HAVRÁNEK, B. a kol. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Praha: Akademie věd ČR: Ústav pro jazyk český, ©2011 [cit. 2021-06-04]. Dostupné z: https://ssjc.ujc.cas.cz.

SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993

Slovník výpočetní techniky : [výklad standardních pojmů pro vědu, školství a obchod / sestavili JoAnne Woodcock ... et al.]. -- Praha : Plus, 1993. -- VIII,421 s. : il.ISBN 80-85297-48-5 (brož.)

SLOVNÍK-1991

kol. Slovník světového malířství. Praha, Odeon 1991. 798 s. ISBN 80-207-0023.

SLOVNÍK-1997

Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.

SLOVNÍK-1998

Slovník počítačových pojmů [online]. C1998 Computer Press c1998-2001 Atlas.cz [citováno 2002-06-27]. Dostupný z: https://slovnik.atlas.cz/

SLUŽBA KNIHOBOX-2021

Služba Knihobox [online]. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, Poslední změna: 04. 06. 2021 [cit. 2021-08-06]. Dostupné z: https://www.kfbz.cz/sluzba-knihobox.

SMĚRNICE-2007

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Úřední věstník Evropské unie. 2007-04-25, 50(L 108), s. 1-14. ISSN 1725-5074. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2007:108:TOC.

SMĚRNICE DĚKANA FBI VŠB-TU-2003

Směrnice děkana č. 3/2003 : podpůrná kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FBI VŠB-TU Ostrava [online]. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2003. [cit. 2010-02-08]. Dostupné z: https://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/Smernice-3-2003.pdf. [Staženo z webu]

SMETÁČEK-1984

SMETÁČEK, Vladimír a VOZNIČKA, Vladimír. Výchova k práci s informacemi - výkladový slovník. Praha: Pedagogický ústav hl. m. Prahy 1984.107 s.

SMETANOVÁ-PILLEROVÁ-2016

Smetanová, Dana a Vladana Pillerová. Výpůjčky dokumentů. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2016, 68(7/8), s. 277-278. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/442.

SMITH-2019

SMITH, Carrie. All-hours access: automated 24-hour access solutions. In: American libraries: a publication of the American Library Association [online]. Chicago: American Library Association, June 3, 2019, © 2009-2021 [cit. 2021-08-13]. Dostupné z: https://americanlibrariesmagazine.org/2019/06/03/all-hours-access/.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ-2012

Sociální sítě: vše o sociálních sítích na internetu! [online]. [cit. 2012-11-14]. Dostupný z WWW: https://socialnisite.ic.cz/

SOKOLOWSKY-1992

Distribuované databázové systémy/ Peter Sokolowsky, Jaroslav Pokorný, Jiří Peterka---Praha : Academia, 1992. 175 s. ISBN 80-200-0442-4

SOUZA-TUDHOPE-ALMEIDA-2012

SOUZA, Renato Rocha, TUDHOPE, Douglas, ALMEIDA, Maurício Barcellos. Towards a taxonomy of KOS: dimensions for classifying knowledge organization systems. In: Knowledge organization. 2012, 39(3), 179-192. ISSN 0943-7444.

SPISOVÁ-2001

Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře / Ivan Bittner ... [et al.]. -- 2., aktualiz. a rozš. vyd.. -- Praha : Linde, 2001. -- 217 s. ISBN 80-7201-258-4

SPUNAR-1972

Spunar, Pavel a kol. Kultura středověku. Praha, Orbis 1972. 203 s.

STANĚK-2001

STANÉK, Karel. Geografické informační systémy. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472). 2001, roč. 12, č. 3 (březen), s. 24-29.

STATEMENT ICP-2017

Statement of International Cataloguing Principles (ICP) [online]. IFLA Cataloguing Section and IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code: 2016 edition with minor revisions, 2017. [21 s.] Dostupné z: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf.

STÁTNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLITIKA-2004

Státní informační a komunikační politika : e-Česko 2006. Schválena usnesením Vlády České republiky č. 265 ze dne 24. března 2004 - Přístupné z URL: https://www.culturenet.cz/res/data/002/000269.pdf.

[navštíveno 20041227]

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA-1999

Státní informační politika - Cesta k informační společnosti. Schválena usnesením vlády České republiky č. 525 ze dne 31.května 1999 -Dostupné z WebArchivu:

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20010903214218/https://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/sip/dokumenty/sipcesta/sipobsah.il2.htm

STEPHENS-2006

STEPHENS, Michael. Web 2.0 & libraries : best practices for social software. Chicago: ALA TechSource, 2006. Library Technology Reports. Vol. 42, no. 4 (July/August 2006), p. 8-9.

STEREOMAG

Stereomag : on-line magazín z oblasti spotřební elektroniky : slovník pojmů [online]. Praha : Trade & Leisure Publications, c1999-2001 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.stereomag.cz/slovnik.php? ISSN 1213-7189.

STEWART-1993

STEWART, Stephen M. International Copyright and Neighbouring Rights, vol.2. - London: Butterworths 1993. 203 s. -ISBN 0 406 03158 4.

STIGLITZ-2000

STIGLITZ. Joseph E. The contributions of the economics of information to twentieth century economics. In: The quarterly journal of economics. November 2000, 115(4), 1441-1478. ISSN 0033-5533 (print). ISSN 1531-4650 (online).

STÖCKLOVÁ-1994

STÖCKLOVÁ, Anna. Seznam funkcí automatizovaných knihovnických systémů. I 94. 1994, roč. 36, č. 6, s. 155-156, 161.

STOKLASOVÁ-JEŘÁBKOVÁ-2000

Stoklasová, B., Jeřábková, J. České knihy 20. století. Národní knihovna, 2000, roč. 11, str. 208-210.

STOKLASOVÁ-1997

Stoklasová, B. Retrospektivní konverze katalogů Národní knihovny České republiky. Národní knihovna, 1997, roč. 8, č. 3, s. 111-116.

STOKLASOVÁ-2012

STOKLASOVÁ, Bohdana. Konspekt : národní konzervační fond : charakteristika fondu [online]. [Praha]: Národní knihovna ČR, c2002 [cit. 2012-09-12]. Dostupné z https://konspekt.nkp.cz/nkfchar.phtml

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER-2013

Strahovský klášter: stručný přehled dějin klášterní knihovny [online]. Praha: Strahovský klášter, c2008 [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: https://www.strahovskyklaster.cz/strahovska-knihovna-archiv-a-dalsi-sbirky/strahovska-knihovna/strucny-prehled-dejin-klasterni-knihovny

STRAKOVÁ-2002

Straková, Jana a kol. Vědomosti a dovednosti pro život: čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. [111 s.]. ISBN 80-211-0411-2.

STRAKOVÁ-VESELÝ-2013

Straková, Jana a Arnošt Veselý, eds. Předpoklady úspěchu v práci a v životě: výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Vyd. 1. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2013. [228 s.]. ISBN 978-80-87335-53-6.

STRÁNSKÝ-1995

STRÁNSKÝ, Z.Z. Úvod od studia muzeologie. Určeno pro posluchače International Summer School of Museology - ISSOM. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 114 s. ISBN 80-210-0703-6

STRATEGIE-1999

STRATEGIE knihoven ČR 1999 - 2003. Ústřední knihovnická rada, 1997. Dostupné z WebArchivu:

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20020429214347/https://www.nkp.cz/o_knihovnach/strategie_99__03.htm

STRATEGIE DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI-2015

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, červen 2015 [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf.

STUDIJNÍ-2003

Studijní katalog Fakulty informatiky v akademickém roce 2003/2004. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 252 s. ISBN 80-210-3119-0 [dokument ve formátu PDF] dostupný z:

https://www.fss.muni.cz/media/5117/studijni_katalog_2003_2004.pdf

STUDNIČKOVÁ-1999

Nové poznatky k rukopisu Martyrologia z Gerony. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Brno: SDRUK, 1999, s. 34-46. ISSN 80-86249-02-6

STUDY ROOMS-2013

Study Rooms [online]. Durham: Durham University, updated 5th March 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: https://www.dur.ac.uk/library/services/essential/study-rooms/

SUBER-2012

SUBER, Peter. Open access overview : focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints [online]. Online zveřejněno 21.6.2004, posl. rev. 18.6.2012 [cit. 4.7.2012]. Dostupné z https://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm

SUBER-2012b

SUBER, Peter. Open Access. Massachusetts: MIT Press, 2012. 242 s. ISBN 978-0-262-51763-8.

SUGIMOTO-2002

SUGIMOTO, S. aj. Report from International Conference on Dublin Core and Metadata Applications 2001. In IFLA Conference [online]. Hague : IFLA, 2002 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/073-151e.pdf

SURI-2008

SURI, Pushpa; RANI, Sudesh. A New Classification for Architecture of Parallel Databases. Information Technology Journal [online]. Roč. 7, č. 7 (2008), s. 983-991. [cit. 16.3.2009]. Dostupné z https://www.docsdrive.com/pdfs/ansinet/itj/2008/983-991.pdf

SVÁTEK-2002

Ontologie a WWW/Vojtěch Svátek-- In: DATAKON 2002 : sborník databázové konference.-- Brno, Česká republika 19.-22. října 2002, Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 27-55.

SVOBODA-1976

SVOBODA, A. Mikrofilm v praxi. Praha : SNTL - nakladatelství technické literatury, 1976. 340 s.

SVOBODOVÁ-1996

SVOBODOBÁ, M. Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906. Praha: NK ČR, 1996. 353 s. ISBN 80-7050-230-4

SVRŠEK-2007

SVRŠEK, Ladislav. Elektronické služby v znalostnej spoločnosti [online]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z https://sldk.tuzvo.sk.

SWAN-2012

SWAN, A. Policy guidelines for the development and promotion of Open Access [online]. Paris: UNESCO, 2012 [cit. 2012-04-26]. 78 s. Dostupné z: https://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf

ŠALDA-1959

Šalda, Jaroslav. Od rukopisu ke knize a časopisu. Praha, SNTL 1959. 279 s.

ŠALDA-1978

ŠALDA, Jaroslav; SVOBODA, Ladislav. Přehled polygrafie : pro I. ročníky OU a UŠ polygrafických a SPŠG. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 459 s.

ŠEBÁNEK-FIALA-HLEDÍKOVÁ-1971

Česká diplomatika do r. 1848. Ed. ŠEBÁNEK, J. - FIALA, Z. - HLEDÍKOVÁ, Z. Praha: SPN, 1971. 381 s.

ŠÍMA-2007

ŠÍMA, Jiří. Prolínání termínů a jejich výkladů z ISO norem řady 19100 do české geoinformační terminologie. In: Sympozium GIS Ostrava 2007, 28.1.2007-31.1.2007: Sborník [online]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, Institut geoinformatiky, 2007 [cit. 2018-09-12]. [11 s.] ISSN 1213-239X. Dostupné z: https://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2007/sbornik/Referaty/Sekce8/SIMA_GIS2007.pdf.

ŠIMÁKOVÁ-1976

ŠIMÁKOVÁ, J. Teatralia zámecké knihovny v Českém Krumlově. Díl 1-3. Praha: NM, 1976. 360, 370, 125 s.

ŠIMČÁK-2004

Šimčák, P. (2004) Požadavky garance jako následek "medvědích jizev". Dostupné z https://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=33125

ŠIMEK-1998

Význam a historie Národního muzea. [online]./E.Šimek [cit. 2005-01-17]. Dostupný na https://www.nm.cz/historie.htm. [Staženo z webu]

ŠIMONOVÁ-2009

ŠIMONOVÁ, Ivana. Nevyžádaná, ale žádoucí komunikace v online kurzech. In Média a vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference. 1. vyd. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2009. ISBN 978-80-86578-94-1.

ŠKOLA KONCEPTUÁLNÍ TVORBY-2013

Škola konceptuální tvorby: xylotéky [online]. Praha: Škola konceptuální tvorby [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: https://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/kniha/drevene-knihy-xyloteky/. [Staženo z webu]

ŠMAHEL-2003

ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton, 2003. [158 s.], s. 41-42.

ŠMAHEL-2010

ŠMAHEL, David. Virtuální identita, její vytváření a experimentování s identitou [online]. Aktuálně.cz. © Economia, a.s., 09. 06. 2010 [cit. 2021-07-24]. Dostupné z: https://blog.aktualne.cz/blogy/david-smahel.php?itemid=10055.

ŠMÍDOVÁ-2008

ŠMÍDOVÁ, Lucie. Informační potřeby uživatelů [online]. [cit. 27.3.2009]. Dostupné z https://sigarni.sweb.cz/DGIS/Potreby.htm

ŠOBÁŇOVÁ-2007

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Škola muzejní pedagogiky 1 : poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Pedagogická fakulta, 2007. [131 s.]. ISBN 978-80-244-1866-7. Dostupné též z: https://old.kvv.upol.cz/PROJEKTY/kvalit_inovace_muzeoped_modul/dokumenty/studijni_materialy/Skola_muzejni_pedagogiky_1.pdf.

ŠPATENKOVÁ-KRYŠTOF-2010

Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci / ed. ŠPATENKOVÁ, Naděžda, KRYŠTOF, David. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 68 s. ISBN 978-80-244-2568-9.

ŠTĚDROŇ-2009

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 124 s. ISBN 978-80-247-3047-9.

ŠTROSS-1998

ŠTROSSOVÁ, Ivana. Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod. Ikaros [online]. 1998, č. 9. Praha : Ikaros, 1997- [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www:

https://ikaros.cz/internet-pro-nevidome-slabozrake-v-okresni-knihovne-havlickuv-brod

ISSN 1212-5075

ŠULC-1999

ŠULC, Michal. Korpusová lingvistika : první vstup. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 94 s. ISBN 80-7184-847-6

ŠUPŠÁKOVÁ-2015

Šupšáková, Božena. Vizuálna gramotnosť. Vydanie prvé. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2015. 138 s. ISBN 978-80-263-0934-5.

ŠVÁB-1966

ŠVÁB, M. Prology a epilogy v české předhusitské literatuře. Praha: SPN, 1966. 251 s.

TACTILE GRAPHICS-2021

Paths to literacy. Tactile Graphics [online]. Watertown, MA: Perkins school for the blind, Austin, TX: Texas school for the blind and visually impaired, Basking Ridge, NJ: Verizon Foundation [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: https://www.pathstoliteracy.org/tactile-graphics.

TATARZYŃSKI-1997

TATARZYŃSKI, R., ed. Peregrini de Opole Sermones de tempore et de sanctis. Warszawa: Institutum Thomisticum, 1997. 113+629+31 s. ISBN 83-7033-101-7

TEACH WITH DIGITAL TECHNOLOGIES-2019

Teach with digital technologies [online]. State Government of Victoria: The Department of Education and Training, © 2019, Last Update: 25 September 2019 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/digital/Pages/teach.aspx.

TECHENC

TechEncyclopedia [online]. Computer Language Company, C2002. [cit. průběžně od 2002-11-14]. Dostupný na www: https://www.techweb.com/encyclopedia/

TECHOPEDIA

Techopedia : technology dictionary [online]. Alberta: Janalta Interactive, c2010- [cit. průběžně od 2014-03-21]. Dostupné z: https://www.techopedia.com/dictionary

TELEC-1994

TELEC,Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1.vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk 1994. 344 s. ISBN 80-85765-11-X.

TELEC-2000A

TELEC, Ivo. Vladimír Smejkal-internet a paragrafy. Průmyslové vlastnictví,2000, roč.10. č.7-8, s.166-168. ISSN 08628726.

TELEC-2000B

TELEC, Ivo. Právo k počítačovým programům podle nového autorského zákona. Průmyslové vlastnictví,2000, roč.10. č.9-10, s.181-190. ISSN 08628726.

TELEC-2001

TELEC, Ivo. Licenční smlouva podle autorského zákona. Průmyslové vlastnictví,2001, roč.11 č.11-12, s.225-231. ISSN 08628726.

TERMINOLOGICKÝ-2001

Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformací. Věstník Úřadu pro veřejné informační systémy (ISSN 1213-225X). 2001, roč. 2, částka 3. [verze ve formátu PDF] dostupná z: https://www.uvis.cz

THAGARD-2001

Thagard, P. Úvod do kognitivní vědy. Praha : Portál. 2001. 231s.

THELWALL-2002

THELWALL, M. (2002). A comparison of sources of links for academic Web Impact Factor calculations. Journal of Documentation, 58(1), 60-72. Dostupné z: https://wlv.openrepository.com/wlv/bitstream/2436/3140/1/2002_%20Sources_of_links_for_WIF_Calculations.pdf

THELWALL-2007

THELWALL, Mike. Bibliometrics to Webometrics. Journal of Information Science [online], 34 (4) 2007 [cit. 2013-05-23], pp. 1-18. Dostupné z: https://www.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/papers/JIS-0642-v4-Bibliometrics-to-Webometrics.pdf

THELWALL-2009

THELWALL, Michael. Introduction to webometrics: quantitative web research for the social sciences. [San Rafael, Calif.]: Morgan & Claypool Publishers, c2009. [ix, 115 s.]. ISBN 9781598299939.

THOMAS-1996

THOMAS, E.T. The Core bibliographic record and program for cooperative cataloging. Cataloging and Classification Quarterly. Vol.21, No 3/4, 1996, s.91-108

THORNDIKE-1917

Thorndike, E.L. (1917). Reading as reasoning. Journal of Educational Psychology, 8, 323-332.

TILLETT-CRISTÁN-2009

TILLETT, Barbara B., CRISTÁN, Ana Lupe. IFLA cataloguing principles : the statement of international cataloguing principles (ICP) and its glossary : in 20 languages. München : Saur, 2009. 304 s. ISBN 978-3-598-24285-4.

TNI ISO/TR 11219

Technická normalizační informace TNI ISO/TR 11219 (01 3715) - Informace a dokumentace - kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - plocha, funkčnost, design = Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings - space, function and design = Information et documentation - Conditions qualitatives et statistiques fondamentales pour bâtiments de bibliothèques - espaces, fonctions et conception. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 164 s.

TOFFLER-1992

TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. 1. vyd. Praha: Práce, 1992. [284 s.] ISBN 0 208 0160 X.

TOMAN-1999

Toman, Jaroslav. Dětské čtenářství a literární výchova. Brno: CERM, 1999. 22 s. Literatura. ISBN 80-7204-111-8.

TONDL-1998

TONDL, L. Technologické myšlení a usuzování. Praha: Filosofia, 1998. 263 s. ISBN 80-7007-105-2

TOTOK-WEITZEL-WEIMANN-1966

Totok, W. - Weitzel, R. - Weimann, K.-H. Handbuch der bibliographischen Nachschlagwerke. 3. Aufl. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1966. 362 s.

TRKA-2016

TRKA, Jan. O podvodech ve vědě [online]. Praha: Univerzita Karlova: 2. lékařská fakulta, 11. 4. 2016 [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: https://vedecka-konference.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/prohlaseni-nazory-eseje/o-podvodech-ve-vede.

TRUHLÁŘ-1905-1906

TRUHLÁŘ, J. Catalogus codicum manus scriptorum qui in c. r. bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur. I-II. Praha: VKČSN, 1905-1906. 616 s., 495 s.

TRUSTED REPOSITORIES-2006

nestor Working Group - Trusted Repositories Certification. 2006. Catalogue of Criteria for Trusted Digital Repositories. Version 1 (draft for public comment), nestor - materials 8. Frankfurt am Main : nestor - Network of Expertise in long-term STORage - c/o Deutsche Nationalbibliothek, 2006. iii, 39 s. urn:nbn:de:0008-2006060710.

TŘEŠŇÁK-2001-02-17

TŘEŠŇÁK, Kamil. Bod není jen puntík. Pringing.cz [online]. 17.2.2001 [cit. 2002-09-20]. Dostupný na World Wide Web: https://www.printing.cz/art/osvit/osvit_bod1.html

TŘEŠŇÁK-2001-02-18

TŘEŠŇÁK, Kamil. Tvar tiskového bodu. Pringing.cz [online]. 18.2.2001 [cit. 2002-09-20]. Dostupný na WWW: https://www.printing.cz/art/osvit/tiskovy_bod_tvar.html

TŘÍŠKA-1967

TŘÍŠKA, J. Literární činnost předhusitské university. Prah: UK, 1967. 216 s.

TURČOVÁ-2001

Turčová, I. Sémantická analýzy anglické odborné terminologie oblasti výchova a aktivity v přírodě. Diplomová práce. Praha : UK FTSV, 2001. 143 .

TYPOGRAF-2000

Janák, R. Typografie [online]. c2001 [citováno 2002-06-27]. Dostupné z: https://www.typografie.unas.cz/

UAP

https://www.ifla.org/VI/2/uap.htm

UBCIM

https://www.ifla.org/VI/3/ubcim.htm

UHLÍŘ-1990

UHLÍŘ, Z. Potnictví v Lounech v době předhusitské. In: Sborník Okresního archivu v Lounech, 3, 1990, s. 6-13.

UHLÍŘ-2000

UHLÍŘ, Z. Katalog tepelských rukopisů a otázky kodikologie. In: Ikaros [online]. 2000, č. 4 [cit. 2000-03-31]. Dostupný z: https://ikaros.cz/katalog-tepelskych-rukopisu-otazky-kodikologie

UHLÍŘ-2000A

UHLÍŘ, Z. Hypertext a otazníky nad jeho metodologií. In: Ikaros [online]. 2000, č. 1 [cit. 2000-01-05]. Dostupný z:

https://ikaros.cz/hypertext-otazniky-nad-jeho-metodologii

UHLÍŘ-2001A

UHLÍŘ, Z. Uživatel artefaktu a uživatel komunikátu ve virtuálním prostředí: kulturní význam technologie. Ikaros [online]. 2001, č. 07 [cit. 2001-07-01]. Dostupný z:

https://ikaros.cz/uzivatel-artefaktu-a-uzivatel-komunikatu-ve-virtualnim-prostredi-kulturni-vyznam-technologie

ISSN 1212-5075

UHLÍŘ-2001D

UHLÍŘ, Zdeněk. Pořádání znalostí a tzv. druhá informační krize. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 2015-01-12]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/poradani-znalosti-tzv-druha-informacni-krize

UHLÍŘ-2002

UHLÍŘ, Z. Súborný katalog historických fondov a stredoeurópska spolupráca. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2002. Nestránkováno [56 s.]

ULBRICHOVÁ-1986

Ulbrichová, Milada a HELBICHOVÁ, Danuše. Vědecké informace a knihovnictví pro 3. ročník Středních knihovnických škol. Studijní obor Vědecké informace a knihovnictví. Praha, SPN 1986.

UNICODE-2002

The Unicode Standard [online]. c1991-2002 [citováno 2002-06-05]. Dostupné z: https://www.unicode.org/

UNIMARC-1996

UNIMARC manuál. Bibliografický formát. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. 500 s. ISBN 80-7050-252-5

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU-2012

Univerzita třetího věku: charakter studia [online]. Brno: Institut celoživotního vzdělávání v Brně, c2000-2012 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.lli.vutbr.cz/charakter-studia

UNIVERSUM-2001

kol. Universum, všeobecná encyklopedie. Multimediální verze /CD-ROM/. Praha, Odeon 2001.

URBAN DICTIONARY-2013

Urban dictionary [online]. San Francisko: Urban Dictionary LLC, C1999-2013 [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: https://www.urbandictionary.com/

URBÁNEK-1947-1948

URBÁNEK, R. Legenda tzv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských i václavských a její autor. I-II. Praha: ČAVU, 1947-1948. 550 s.

URBÁNKOVÁ-1957

URBÁNKOVÁ, E. Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny. Praha: SPN, 1957. 113 s.

URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971

URBÁNKOVÁ, E. - WIŽĎÁLKOVÁ, B. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR-Universitní knihovny. Soupis státního daru Německé demokratické republiky. Praha: SPN, 1971. 123 s.

ÚPV-PRÁVNÍ PŘEDPISY-2010

Úřad průmyslového vlastnictví : právní předpisy [online]. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, c2008, aktualizováno 8.7.2010. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy.html

ÚPV-PRŮMYSLOVÁ PRÁVA-2010

Úřad průmyslového vlastnictví : průmyslová práva [online]. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, c2008, aktualizováno 16.2.2010. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava.html

US DIGITAL LITERACY-2015

US Digital Literacy [online]. High Point, NC, © 2015 [cit. 2016-08-25]. Dostupné z: https://digitalliteracy.us/.

USTANOVENÍ-2009

Ustanovení mezinárodních principů katalogizace [online]. Přeložila Edita Lichtenbergová a kol. IFLA: 2009. [14 s.] Dostupné z: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-cs.pdf.

UVČ-HAVLÍČKŮV BROD-2012

Univerzita volného času: zimní semestr 2012/2013 [online]. Havlíčkův Brod: Krajská knihovna Vysočiny, c2006-2010 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.kkvysociny.cz/zeleny_web/modul_sluzby/uvc_zimni12_13.aspx

UVČ-PARDUBICE-2012

Univerzita volného času (UVČ) [online]. Pardubice: Univerzita Pardubice, aktualizováno 31. 8. 2012 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.upce.cz/studium/czv/uvc.html

UVČ-POLICE NAD METUJÍ-2012

Polická univerzita volného času [online]. Město Police nad Metují - organizační složka Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy, c2012 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.policko.cz/cs/policka-univerzita-volneho-casu.php. [Staženo z webu].

UVČ-PRAHA-2012

Univerzita volného času: zimní semestr [online]. Praha: Kulturní centrum Vltavská, c2011 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.vltavska.cz/219_Univerzita-volneho-casu. [Staženo z webu].

UVČ-TIŠNOV-2012

Univerzita volného času [online]. Tišnov: Městská knihovna Tišnov [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: https://www.mktisnov.cz/univerzita-volneho-casu/.

ÚVOD-CITACE-2016

Úvod do problematiky citací [online]. Brno: KISK, © 2016 [cit. 2016-02-13]. 22 s. Dostupné z: https://kurzy.knihovna.cz/pluginfile.php/4406/mod_resource/content/1/Moduly/pdf/modul1.pdf.

UŽITNÉ VZORY-2011

Užitné vzory. [online]. Brno : JIC, c2007 [cit. 2011-05-24]. Dostupný z WWW: https://www.inovace.cz/pro-podnikatele/inovacni-management/prumyslove-vlastnictvi/nastroje-ochrany/uzitne-vzory/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL-2015

Uživatelský manuál: autority [online]. Verze 23. Jerusalem: Ex Libris, 30. listopadu 2015 [cit. 2017-03-16]. 74 s. Dostupné z: https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/48090/ALEPH23_Autority_final.pdf.

VAISHAR-2008

VAISHAR, Antonín. Folksonomie. Inflow: information journal [online]. 2008, roč. 1, č. 1 [cit. 2009-04-03]. ISSN 1802-9736. Dostupné z https://www.inflow.cz/folksonomie

VALDURIEZ-1993

VALDURIEZ, P. Parallel database systems: open problems and new issues. Distributed and Parallel Databases [online]. Roč. 1, č. 2 (1993), s. 137-165. [cit. 16.3.2009]. Dostupné z https://www.springerlink.com/content/k24q81542130608n/fulltext.pdf?page=1

VALECKÁ-2011

VALECKÁ, Marcela. Univerzita volného času - celoživotní zájmové vzdělávání dospělých v Krajské knihovně Vysočiny. In Knihovny současnosti 2011 : sborník z 19. konference, konané ve dnech 13.-15. září 2011 v Českých Budějovicích. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2011. S. 57-62. ISBN 978-80-86249-62-9. Dostupné také z: https://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/ks2011/sbornik_2011.pdf

VALENTA-2012

Valenta, Milan a kol. Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 349 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3829-1.

VAN RIJSBERGEN-1981

VAN RIJSBERGEN, C. J. Information retrieval. 2. ed. London : Butterworths, 1981. Kap. 5, Search strategies. 208 s. Dostupné též z: https://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html

VARIAN-1995

Varian, H.R. The Information Economy. Dostupné z www: https://www.sims.berkeley.edu

VAŠÁK-1980

VAŠÁK, P. Metody určování autorství. Praha: Academia, 1980.

VAUGHAN-2011

VAUGHAN, Jason. Web Scale Discovery Services. Library Technology Reports. 2011, vol. 47, no. 1 (January), s. 5-61. ISSN 0024-2586.

VAVŘÍKOVÁ-2016

VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Úvod do scientometrie [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2008 [cit. 2016-04-13]. 32 s. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupné z:

https://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Úvod-do-scientometrie_Vavříková.pdf.

VEČERKOVÁ-1995

VEČERKOVÁ, Eva. O historii kramářské písně. Poslouchejte mládenci a panny. aneb O české písni kramářské. Brno : Moravské zemské muzeum, 1995. 55 s. ISBN 80-7028-077-8.

VEČEŘE-2018

VEČEŘE, Karel. 200. výročí stabilního katastru vybízí k zamyšlení o historii i současnosti pozemkových evidencí. Geodetický a kartografický obzor. 2018, roč. 64 (106), č. 1, s. 1-2. ISSN 1805-7446.

VELKÝ SOCIOLOGICKÝ SLOVNÍK-1996

Velký sociologický slovník [Díl] 1, A/O. Redakční rada Miloslav Petrusek.[et.al] Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-311-3 (soubor) ISBN 80-7184-164-1.

VEŘEJNÁ-1998

VEŘEJNÁ infotéka, občanské informace a veřejné knihovny. Materiály vzdělávacího semináře pořádaného Německým knihovnickým institutem a úvod do zřizování infoték ve veřejných knihovnách. Praha : Národní knihovna ČR, 1998. 116 s. ISBN 80-7050-293-2.

VICKERY,VICKERY-1992

Vickery, B.C. , Vickery, A. Information science in theory and practice. London : Butterworth, 1992. 378 s.

VICKERY-1994

Information science in theory and practice/ Brian Campbell Vickery, Alina Vickery ---London : Bowker-Saur, 1994. 387 s. ISBN 1-85739-017-2

VIDMANOVÁ-1994

VIDMANOVÁ, A. Laborintus. Latinská literatura srředověkých Čech. Praha: KLP, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1

VIRTUÁLNÍ IDENTITA-2013

Mějte pod kontrolou svou virtuální identitu [online]. Praha: Úřad pro ochranu osobních údajů, copyright © 2013, [cit. 2021-08-03]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/mejte-pod-kontrolou-svou-virtualni-identitu/ds-5603.

VÍŠEK-2009

VÍŠEK, Jiří. Od Daguerra po piktorialisty. In: Fotografie v muzeích. Vyd. 1. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 3-12. 70 s. ISBN 978-80-86413-64-8.

VLASÁK-1996

Vlasák, Rudolf: Informační dálnice a knihovny / Rudolf Vlasák. -- 2. přeprac. a aktualiz. vyd. -- Praha : SKIP, 1996. -- 116 s. -- (Aktuality SKIP ; sv. 11).-- ISBN 80-85851-05-9

VLČEK-1993

VLČEK, Martin. Softwarové právo pro každý den. Praha: Grada, 1993. 105 s. ISBN 80-85623-12-9.

VOBR-1985

VOBR, J. Soupis postinkunábulí (tisků z let 1501 - 1520) z fondů Státní vědecké knihovny v Brně. Díl 1: A - B. Brno: SVK, 1985. XIV + 224 s.

VODIČKOVÁ,KINDLMANOVÁ-1971

Vodičková, H., Kindlmanová, M. Základy jmenného popisu informačních pramenů. Část 1-2. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 293+60 s., příl.

VODIČKOVÁ-1966

Vodičková, H. Jmenná katalogizace. 2. část. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 115 s.

VODIČKOVÁ-1967

Vodičková, H. Redakce katalogů. In: Knižničný sborník 1967. II. Martin : Matica slovenská, 1967, s.51-80.

VODIČKOVÁ-1972

Vodičková, H. s kol. autorů. Pravidla jmenného záznamu speciálních dokumentů a analytického popisu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 199 s.

VODIČKOVÁ-1979/1980

Vodičková, H. Jmenný popis dokumentů : specializovaný kurs VTEI. Díl I. Praha : Ústav vědeckých, technických a ekonomických informací, 1979-1980. 46 s.

VOIT-1991

Stejskal, Karel, Voit, Petr. Iluminované rukopisy doby husitské. Praha , NK ČR 1990 (1991). 234 s. ISBN 80-900380-0-X.

VOJTÁŠEK-2002

VOJTÁŠEK, Filip. Získávání, zpracování, archivace a zpřístupnění elektronických dokumentů [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2002 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný z WebArchivu: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20030525135925/https://webarchiv.nkp.cz/dokumenty.html

VOLF-HAAS-1948

Archivní příručka. Sborník přednášek o archivní praxi. Uspořádali VOLF, M. - HAAS, A. Praha: Svoboda, 1948. 290 s.

VRBENSKÁ-1996

VRBENSKÁ, F. Národní program ochrany fondů a sdružení pro ochranné mikrofilmování. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1996. Brno: SDRUK, 1996, s. 97-100. ISBN 80-7053-154-1

VRBENSKÁ-1997

VRBENSKÁ, F. Kramerius I. - projekt národního programu ochranného mikrofilmování. In: Knihovní obzor. Čtvrtletník Státní vědecké knihovny Olomouc, roč. 5, 1997, č. 2, s. 11-14. ISSN 1210-5791.

VRKOČOVÁ-1994

VRKOČOVÁ, Ludmila. Slovníček základních hudebních pojmů. Praha : Ludmila Vrkočová, 1994. 221 s.

VÚA-1980

Všeobecná úmluva o autorských právech. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č.134/1980 Sb.

VYHLÁŠKA-550/1990

Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů číslo 550/1990 Sbírky zákonů České a Slovenské Federativní Republiky, 1990, částka 89, s. 2056-2062.

VYHLÁŠKA56-1999

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 56/1999 Sb. ze dne 19. března 1999 o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu. Dostupn z: https://www.sagit.cz/info/sb99056.

VÝHODY H-INDEXU-2010

Výhody h-indexu [online]. Scopus. [cit. 2010-07-30]. Dostupné z https://info.scopus.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/pdf/FSRPM_CZ_0707_a885_FactSheet_LR.pdf

VÝROČNÍ-2003

Výroční zpráva o činnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze za rok 2002. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 39 s. [dokument ve formátu MS Word] dostupný z: https://fis.vse.cz/dek4/www_fak4.nsf/V-WebLookup/VyrocniZprava2002_1.

[Staženo z webu].

VÝROČNÍ ZPRÁVA-2001

Výroční zpráva VKOL za rok 2001 : půjčovní služby [online]. Olomouc: Vědecká knihovna, 2001. [cit. 6.4.2009]. Dostupné z https://www.vkol.cz/cs/dokumenty/vyrocni-zpravy-vkol/vyrocni-zprava-vkol-za-rok-2001/clanek/vyrocni-zprava-vkol-za-rok-2001/

VÝROČNÍ ZPRÁVA-2008

Výroční zpráva VKOL za rok 2008 [online]. Olomouc: Vědecká knihovna, 2008. [cit. 2009-04-06]. Dostupné z https://www.vkol.cz/data/soubory/vyrocni_zpravy/vz2008.pdf

VYSKOČIL-1992

VYSKOČIL, J. Stručný slovník duchovní hudby. 2. vydání. Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích, [1992], [218 s.].

VYSOKAJOVÁ-2000

VYSOKAJOVÁ, M. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha, Karolinum 2000. 139 s. ISBN 80-246-0057-9.

VYUŽÍVANIE-1999

Využívanie informačných zdrojov. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1999. 128 s. ISBN 80-85165-77-5

VZOROVÝ-2002

Vzorový knihovní řád. Praha, 2002. Dostupné z WebArchivu: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20020424041328/https://www.nkp.cz/o_knihovnach/Legislativni_dokumenty.htm

W3C HTML-2002

W3C HTML Home Page [online]. W3C, last modified 2002/09/13 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na www: https://www.w3.org/MarkUp/

W3C WEBONT-2004

W3C Web-Ontology (WebOnt) Working Group. [Domovská stránka pracovní skupiny konsorcia W3C pro webovou ontologii]. / Dan Conolly (kontaktní osoba). ---Datum poslední aktualizace 11. 5. 2004.--- Dostupné z: https://www.w3c.org/2001/sw/WebOnt/

W3CSW-2002

W3C Semantic Web [online]. W3C, 2002/11/11 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na www: https://www.w3.org/2001/sw/

WALSH-1979

Walsh, Timothy. A typical conservation laboratory. Archives and manuscripts, 7 (5), November 1979. s. 268-75.

WATTERS-1992

Dictionary of information Science and Technology / Carolyn Watters. - 1. ed. - Boston : Academic Press, 1992 - 300 s.

WATZLAVICK,BAVELASOVÁ,JACKSON-1999

Watzlavick, P., Bavelasová, J. B., Jackson, D.D. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové : Konfrontace, 1999. 242s.

WAY-2000

A WAY forward for co-operation between school and public libraries: draft National Guidelines for the co-operation between school and public libraries in South Africa. [online] In: 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13-18 August 2000. [cit.2004-06-14]. Dostupné na Internetu: https://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/151-133e.htm

WCT-1996

WIPO Copyright Treaty, adopted on December 20,1996.

WEBARCHIV-2017

Koncept a grafickou podobu připravili HEBLÍK, Bohdan a Luboš SVOBODA. Webarchiv uchovává český web [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2017-08-09]. Dostupné z: https://webarchiv.cz/index.php?lang=cs&action=about.

WEBB-1999

WEBB, Colin. Preservation of electronic information : what we should be thinking about now. International Preservation News. (18) Mar 1999, p. 8-13. Dostupné také z https://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/nlasp/article/viewArticle/1062/1331

WEBER-1992

Weber, Hartmut (ed.). Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. Stuttgart; W. Kohlhammer, 1992. 170 s.

WEBER-1997

Weber, Hartmut (ed.). Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen. Stuttgart; W. Kohlhammer, 1997. 360 s.

WEBINÁŘE-2011

Webináře : online semináře [online]. Ostrava : Idealine Solutions, c2011 [cit. 2011-05-24]. Dostupný z WWW: https://www.webinare.cz/

WEBOPEDIA

Webopedia [online]. Foster City, CA: IT Business Edge, c/o QuinStreet, Inc., C2002- [cit. průběžně od 2002-11-14]. Dostupné z: https://www.webopedia.com

WESSEL-1970

WESSEL, C.J. Environmental Factors Affecting the Permanence of Library Materials. Library Quarterly, 40: 39-84, 1970.

WHATIS

Whatis?com [online]. Needham (MA, USA) : TechTarget, C1999- [cit. průběžně od 2002-08-06]. Dostupné z: https://whatis.techtarget.com/

WHAT-IS-DRM-2012

What is DRM? [online]. Boston: Free Software Foundation, c2006-2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupný z WWW: <https://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy_text_pdf.pdf>.

WIEGANDT-2002

WIEGANDT, Birgit (zusammgest.). Bibliotheksglossar [online]. Göttingen : Verbundzentrale des GBV, 2002. Letzte Modif. 08-06-2002 [cit. 2002-06-25]. Dostupný z www: https://www.bibliotheks-glossar.de/

WIJNEKUS-1967

Elsevier's dictionary of the printing and allied industries in four languages : English, French, German, Dutch / compiled and arranged on an English alphabetical base by F. J. M. Wijnekus; with foreword by W. Hope Collins. 1. reprinted ed. Amsterdam : Elsevier publishing company, 1969. 583 s.

WIKIPEDIA-2004

Wikipedia, the free encyclopedia. Wikimedia Foundation. [cit. 15. května 2004] Dostupné z: https://en.wikipedia.org/

WIPO-2010

Specializované agentury : Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) [online]. Praha : Informační centrum OSN, c2005. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: https://www.osn.cz/knihovna/dokumenty/svetova-organizace-dusevniho-vlastnictvi/.

 

WORD-1998

Microsoft Word [počítačový program]. Ver. 2000. Vyžaduje Windows 98 a vyšší. Microsoft Corporation. c1983-1999 [citováno 2002-06-05]

WTO-1995

WTO-1995:Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Příloha Dohody o zřízení World Trade Organization. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.191/1995 Sb.,ze dne 19.září 1995.

X500-1993

A Survey of Advanced Usages of X.500 [online]. 1993 [citováno 2002-06-05]. Dostupný z URL: https://pub.vse.cz/docs/rfc/rfc1491.txt.

[Staženo z webu]

XYLOTHEK-2011

The xylothek ~ a wooden library [online]. September 7, 2011 [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: https://bricolage-julier.blogspot.cz/2011/09/xylothek-wooden-library.html

YELLAND-1983

Yelland, H. L., Jones, S. C., Easton, K. S. W. A handbook of literary terms. Rev. ed. London : Angus and Robertson, 1983. 206 s. ISBN 0-207-14714-0

ZÁKON 106/1999

106. Zákon ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů : Česká republika.

ZÁKON 256/2013

Česko. Zákon č. 256/2013 Sb. ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Sbírka zákonů České republiky. 2013, č. 99, s. 2674-2693. ISSN 1211-1244.

ZÁKON 480/2004

480/2004 Sb. Zákon ze dne o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

ZÁKON101-2000

Zákon č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů. 2000, č. 32, s. 1521-1532.

ZÁKON 111-2009

Zákon č. 111/2009 Sb. ze dne 26. března 2009, o základních registrech. Sbírka zákonů České republiky. 2009, č. 33, s. 1267-1287. ISSN 1211-1244.

ZÁKON120-2000

Zákon č. 120/2000 Sb. ze dne 6. dubna 2000, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Sbírka zákonů. 2000, č. 52, s. 2421-2440.

ZÁKON148-1998

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. Sbírka zákonů. 1998, částka 52, s. 6650-6671.

ZÁKON365-2000

Zákon č. 365/2000 Sb. ze dne 14. 9. 2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Sbírka zákonů České republiky. 2000, č. 99, s. 4666-4671. ISSN 1211-1244.

ZÁKON370-2000

Zákon č. 370/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,...Sbírka zákonů. 2000, č. 100, s. 4698-4794.

ZÁKON-527/1990

Zákon ze dne 27. listopadu 1990 o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích číslo 527/1990 Sbírky zákonů České a Slovenské Federativní Republiky, 1990, částka 86, s. 1952-1964.

ZÁSADY-1983

ČSAV, Komise pro soupis rukopisů. Zásady popisu rukopisů. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - literární historie. Sv. XXVIII, 1983, č. 2, s. 49-96.

ZÁSADY-1988

ZÁSADY systému metodické činnosti v jednotné soustavě knihoven v České socialistické republice. Praha: Ministerstvo kultury ČSR, 1988. - 16 s.

ZBIEJCZUK-2007

ZBIEJCZUK, Adam. WEB 2.0 - charakteristiky a služby [online]. Brno : 2007. [cit. 10.12.2008]. Dostupné z https://zbiejczuk.com/web20/01-uvod.html.

ZBIEJCZUK-2012

KOVÁŘOVÁ, Pavla a kol. Trendy v informačním vzdělávání [online]. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012 [cit. 2012-11-16]. 154 s. ISBN 978-80-87500-18-7. Dostupné také z: https://issuu.com/nakliv/docs/trendy

ZDRÁHAL-2013

ZDRÁHAL, Zdeněk. Ontologie: od filosofie k umělé inteligenci. In: Vladimír MAŘÍK, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, Jiří LAŽANSKÝ a kol. Umělá inteligence. 6. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2276-9.

ZELENÁ KNIHOVNA-2012

GACHOVÁ, Šárka, LUKÁŠ, Ondřej, StrÝČKOVÁ, Sylvie. Zelená knihovna [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, c2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupný z WWW: <https://zelena.knihovna.cz/>.

ZEMAN-1978

Zeman, J. Teorie odrazu a kybernetika. Praha : Academia, 1978. 250s.

ZENG-2008

ZENG, Marcia Lei. Knowledge organization systems (KOS). In: Knowledge organization. 2008, 35(2-3), 160-182. ISSN 0943-7444.

ZIELKE-1972

Zielke, Wolfgang. Čteme rychleji, čteme lépe. Vyd. 1. Praha: Institut řízení, 1972. 180 s.

ZLATUŠKA-2000

Zlatuška, J. Informační technologie mění ekonomiku. Dostupné z www: https://www.park.cz

ZNÁMKOVÝ ZÁKON-2003

Zákon o ochranných známkách č.441/2003 Sb., ze dne 3.prosince 2003.

ZPRACOVÁNÍ FONDŮ-1999

Zpracování fondů [online] / [zapsala Nová]. Praha : Národní knihovna České republiky, 1999 [cit. 2012-08-06]. Dostupné z WebArchivu: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20040512111451/https://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Pracsk_ser.htm.

ZVUKOVÉ DOKUMENTY-2017

Zvukové dokumenty - terminologický slovník [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, 13.1.2017 [cit. 2017-06-13]. 10 s. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/zvukove_dokumenty_-_terminologicky_slovnik.pdf.

ŽABIČ-2000

ŽABIČKA, Petr. NEDLIB Harvester - technika "sklizně" informací. Ikaros [online]. 2000, č. 10. Praha : Ikaros, 1997- [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: https://ikaros.cz/nedlib-harvester.

 

ŽABIČ-2000/A

ŽABIČKA, Petr. Dublin Core jako standard pro popis elektronických síťových zdrojů [online]. RUFIS 2000 : úloha univerzit v budoucí informační společnosti : role of universities in the future information society : mezinárodní konference, Vysoké učení technické v Brně 5.-6. září 2000 : sborník příspěvků. Brno : ApS, 2000. 155 s. ISBN 80-214-1671-8. Dostupný též na www: https://www.mzk.cz/DC/rufis2000.html.

ŽABIČ-2000/B

ŽABIČKA, Petr. Dublin Core - metadata pro popis elektronických dokumentů. In: DATASEM 2000 : 20. ročník databázové konference, 21.-24. říjen 2000, Brno : sborník přednášek. V Brně : Masarykova univerzita, 2000. 294 s. ISBN 80-210-2428-3. Dostupný též na www

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20030525225103/https://webarchiv.nkp.cz/datasem2000.pdf.

ŽIVĚ-2002

Dostupné z WebArchivu: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20020422234137/https://www.zive.cz/mod_Dictionary/

ŽIŽKOVÁ-2005B

ŽIŽKOVÁ, Štěpánka. "Konsorcia" v ČR [elektronický zdroj]. 9.3.2005 [cit. 2009-04-28]. Dostupné z https://eifl.nkp.cz/prezentace_seminar2005/07_Zizkova.pps#276,16,Národní centralizovaný model

26.08.2022