Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality

Terminologický seminář v Národní knihovně ČR 4.4.2019

Knihovnický institut NK ČR plánuje seminář věnovaný terminologii v knihovnictví a informační vědě a v souvisejících oborech. Více informací o semináři naleznete na: https://tdkiv.nkp.cz/vzdelavaci-akce.

 

Pilotní projekt zpřístupnění TDKIV v podobě propojených dat

V roce 2018 byl v rámci podprogramu VISK 1 realizován "Pilotní projekt zpřístupnění TDKIV v podobě propojených dat". Cílem projektu bylo zvýšit vzdělávací a informační potenciál "České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy" (TDKIV) prostřednictvím propojených dat a zpřesnit vzájemné vztahy mezi hesly v databázi, dále rozšířit možnosti využití dat z TDKIV v knihovnicko-informačním prostoru i mimo něj a usnadnit orientaci v databázi, a to jak pro uživatele, tak pro odborníky, kteří se podílejí na zpracování nových hesel. Hlavním výstupem je "Metodika pro zpřesňování vztahů mezi hesly v databázi TDKIV a zpřístupňování údajů v systému Wikidata", která je dostupná na tomto webovém portále na stránce "Metodické materiály" - https://tdkiv.nkp.cz/spo.htm. Na přípravě podkladů pro metodiku spolupracovali odborníci z Národní knihovny ČR i z dalších institucí včetně vysokoškolských pracovišť. Dílčí aspekty řešení projektu byly konzultovány se spolkem Wikimedia Česká republika. Aktuální přehled položek z Wikidat, které obsahují propojení na odpovídající heslo z terminologické databáze, je k dispozici prostřednictvím odkazu http://tinyurl.com/ybzmyukd.

 

Výklady termínů z TDKIV na portálu Knihovny.cz

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy je od nynějška dostupná také na portálu Knihovny.cz. Můžete tedy i zde vyhledávat výklady a anglické ekvivalenty termínů z oboru knihovnictví a informační vědy, převzaté z databáze TDKIV.

 

Další hesláře

Na nové webové stránce Další hesláře najdete aktuální terminologii z oblasti katalogizace a přehled oborových terminologických slovníků.

Na stránce je odkázáno na heslář z Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace, jehož český překlad byl nedávno zveřejněn na webových stránkách Národní knihovny ČR, a tak heslář poskytuje podrobnou aktuální terminologii z oblasti katalogizace.

Webová stránka nabízí také odkaz na přehled terminologických slovníků v oboru knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplínách (dříve pod odkazem "Jiné termin. slovníky").

19.02.2019
Vyhledávání v bázích
Citace hesel a databáze

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Archivní verze portálu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR