Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality

Výklady termínů z TDKIV na portálu Knihovny.cz

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy je od nynějška dostupná také na portálu Knihovny.cz. Můžete tedy i zde vyhledávat výklady a anglické ekvivalenty termínů z oboru knihovnictví a informační vědy, převzaté z databáze TDKIV.

 

Další hesláře

Na nové webové stránce Další hesláře najdete aktuální terminologii z oblasti katalogizace a přehled oborových terminologických slovníků.

Na stránce je odkázáno na heslář z Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace, jehož český překlad byl nedávno zveřejněn na webových stránkách Národní knihovny ČR, a tak heslář poskytuje podrobnou aktuální terminologii z oblasti katalogizace.

Webová stránka nabízí také odkaz na přehled terminologických slovníků v oboru knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplínách (dříve pod odkazem "Jiné termin. slovníky").

 

02.02.2018
Vyhledávání v bázích
Citace hesel a databáze

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR