Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality

Datum vzniku hesla, datum poslední aktualizace hesla

Od února 2022 můžete v jednotlivých heslech najít datum jejich vzniku/zpracování (zobrazeno jako "Založení zázn."). Někdy jsou hesla upravena např. z důvodu zastaralosti vzhledem k aktuální terminologii, která se stále vyvíjí. V tom případě zjistíte i datum poslední aktualizace či změny hesla (uvedeno jako "Aktualizace").

 

"knihovní" vs. "knihovnický"

V dolní části webové stránky Metodické informace najdete nově vysvětlení užití adjektiv "knihovní" a "knihovnický" vč. mnoha příkladů.

 

Odkazy do Wikidat a Wikipedie

V roce 2019 jsme v jednotlivých heslech v databázi TDKIV zveřejnili odkazy na položky termínů ve Wikidatech jako výsledek „Pilotního projektu zpřístupnění TDKIV v podobě propojených dat“. Položky ve Wikidatech nabízejí zpřesněné vztahy mezi pojmy.

Do hesel v TDKIV jsme také doplnili odkazy na články na určitá témata ve Wikipedii. Odkaz hledá prioritně českou jazykovou verzi, pokud se však ve Wikipedii nenachází český článek na určité téma (termín), odkáže do cizojazyčné verze. Pokud ve Wikipedii není zpracován žádný (ani cizojazyčný) článek na dané téma (termín), odkaz v TDKIV směřuje do Wikidat.

 

Změna e-mailové adresy pro posílání příspěvků v e-konferenci Terminologie

V květnu 2019 převzala Národní knihovna ČR do svých rukou technickou správu elektronické konference Terminologie. V této souvislosti byly upraveny e-mailové adresy pro posílání příspěvků, přihlašování a odhlašování účastníků. Podrobnější informace o e-konferenci najdete na webové stránce: https://tdkiv.nkp.cz/ele.htm nebo pod názvem "Elektronická konference Terminologie" z rychlých odkazů v dolní části stránky.

 

Terminologický seminář v Národní knihovně ČR 4.4.2019

Knihovnický institut NK ČR uspořádal seminář věnovaný terminologii v knihovnictví a informační vědě a v souvisejících oborech. Více informací o semináři naleznete na: https://tdkiv.nkp.cz/vzdelavaci-akce.

 

28.02.2022
Vyhledávání v bázích
Citace hesel a databáze

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Archivní verze portálu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR