Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Smutná zpráva

Smutná zpráva

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila paní doktorka Jarmila Burgetová, osobnost českého knihovnictví a také dlouholetá spolupracovnice při tvorbě terminologické databáze TDKIV.

Paní doktorka stála u zrodu databáze TDKIV jako členka prvního týmu jejích tvůrců. Po mnoho let byla redaktorkou databáze a členkou její redakční rady, kde svoje podněty a názory aktivně prezentovala donedávna. Budeme postrádat její zkušenosti a erudici.

28.03.2017Vyhledávání v bázích
Citace hesel a databáze

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR