Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Možnost navrhování nových termínů a úprav zpracovaných termínů

Možnost navrhování nových termínů a úprav zpracovaných termínů

V terminologické databázi na www stránkách Národní knihovny máte možnost psát své připomínky k již uloženým odborným termínům (heslům) nebo můžete navrhovat ke zpracování nové termíny, které zde postrádáte a považujete je za relevantní s ohledem na obsahový záběr databáze.

Těchto možností můžete využívat volně bez zadávání přihlašovacího hesla. Jediné, co Vás bude identifikovat, je Vaše e-mailová adresa, kterou je nutné vyplnit v editačním formuláři. Bez uvedení e-mailu nelze formulář uložit. E-mailovou adresu bude používat pouze správce databáze, a to výhradně ke komunikaci s Vámi ohledně Vámi zaslaných poznámek.

Přístup k databázi TDKIV (KTD) je z http://aleph.nkp.cz/cze/ktd

Postup:

Funkce je přístupná na www stránkách databáze. V menu umístěném v horní liště se nacházejí odkazy "Editovat záznam" a "Nový záznam". Kliknutím na odkaz se otevře editační formulář s určitými poli vhodnými k vyplnění. Můžete vyplnit celý formulář, nebo pouze některá pole podle svého uvážení. Mezi povinná pole patří Vaše e-mailová adresa a poznámka. Po vyplnění stačí kliknout na odkaz OK a správce databáze dostane vyplněný formulář. Správce posoudí Vaše připomínky a podle vhodnosti zpracuje. Až po zpracování správcem a schválení redakční radou se Vaše připomínky objeví v záznamu konkrétního termínu. Návrhy termínů ani poznámky k nim se nepovažují za díla ve smyslu autorského zákona.

Existují čtyři možnosti pro posílání Vašich připomínek:

 1. Oficiální databáze (obsahuje pouze kompletně zpracované termíny a v malé míře termíny autorsky zpracované, avšak neschválené redakční radou):

  1. odkaz Editovat záznam - můžete zde napsat pouze svou poznámku ke zpracovanému odbornému termínu

  2. odkaz Nový záznam - můžete zde navrhnout nový odborný termín i s jeho jazykovým ekvivalentem (tj. synonyma termínu, antonyma, zkratky, akronymy nebo plné znění termínu, termíny přejaté z cizích jazyků nebo domácí tvary, pravopisné dublety), anglickým ekvivalentem, vysvětlením významu termínu, svůj návrh doplníte poznámkou k novému termínu

 1. Pracovní databáze (obsahuje navíc ve srovnání s oficiální verzí databáze nově zapsané termíny, o jejichž zařazení do TDKIV ještě nebylo rozhodnuto, termíny zpracované v různých fázích, termíny vyřazené z TDKIV; do pracovní databáze se dostanete přes odkaz Vstup do pracovní báze vpravo nahoře):

  1. odkaz Editovat záznam - můžete zde upravovat termín pomocí vybraných polí: jazykový ekvivalent, anglický ekvivalent, vysvětlení významu termínu, poznámka uživatele

  2. odkaz Nový záznam - stejné jako v oficiální databázi, návrh nového termínu můžete doplnit o jeho jazykový ekvivalent, anglický ekvivalent, vysvětlení a svou poznámku

12.04.2017Vyhledávání v bázích
Citace hesel a databáze

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR